Ungdomsaksjonen – Når det kriser

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn: Kirkens SOS driver en krisetjeneste på telefon og via SOS-meldinger på internett

Bakgrunn: Kirkens SOS driver en krisetjeneste på telefon og via SOS-meldinger på internett.

Vår oppgave er å lindre nød med utgangspunkt i innringer/innskrivers behov.

Mange ungdommer sliter. De siste 30 årene har selvmordsraten blant unge gutter mellom 15-24 år blitt tredoblet. Kirkens SOS ønsker å redde liv. I 2001-2002 var det gjennomført en undersøkelse ”Mestring, hjelp og støtte” blant 4000 elever i første trinn ved videregående skoler i Hedmark og Oppland. Den viste at mange ungdommer hadde hatt negative livshendelser. Ca.10 % av jentene hadde bevisst skadet seg selv. Kirkens SOS i Hedmark og Oppland har drevet prosjektet Ungdomsaksjonen – Når det kriser som et treårig prosjekt.

 

Målsetning: Å nå ungdommen med tilbud om samtale og støtte både for å forebygge kriser og om krisen skulle komme. Målgruppe er 14-18 åringer i Hedmark og Oppland.

 

Gjennomføring: Det er laget et undervisnings-/samtaleopplegg som ble gjennomført i 72 klasser og 25 konfirmantgrupper. Det ble produsert DVD-er, brosjyre og gjennomført 5 skolekonserter og 2 klubbkonserter. I tillegg deltok vi ved flere ungdomsfestivaler, kurs og seminarer om prosjektets tema. Ungdommen har deltatt ved produksjonene. Vi deltok på 3 landstreff for russ på Lillehammer med stand og døgnåpne boder for vaffelserverfing, samtale og støtte. Over 3000 russ besøkte standen vår. Av 10 000 ungdom i den aktuelle aldersgruppen nådde vi ut til 8000.

 

Videre planer: Undervisningsopplegget til skoler og konfirmantgrupper er videreført i en undervisningspakke som er sendt til alle skolene i begge fylkene. Dette følges opp av en godt faglig sammensatt referansegruppe.

 

Vedlegg og sluttprodukter:

ü      DVD om mobbing

ü      DVD om kjærlighetssorg

ü      Veiledningshefte for lærer/instruktør

 

Prosjektleder/forsker

Jan Erik Bechensten

Detaljer
Program
Forebygging (2005)
Prosjektnavn
Ungdomsaksjonen – Når det kriser
Organisasjon
Kirkens SOS Norge
Beløp Bevilget
2006: kr 350 000, 2007: kr 300 000, 2008: kr 300 000
Startdato
15.03.2006
Sluttdato
31.12.2009
Status
Avsluttet