Unge Voksne

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn
Foreningen har opplevd et økende behov for kurs for medlemmer i aldersgruppen 18-35 år. Kursene som ønskes er rettet mot familieliv og arbeidsliv/studier, og de må ha bakgrunn i deltagernes diagsnose. Marfan syndrom og marfanlignende tilstander påvirker i stor grad dagliglivet, da bindevevet i kroppen er svakt. Dette fører til hjerte/kar-problematikk, øye-problematikk, rygg/ledd – problemer og smerte.

2. Målsetting
Foreningen for marfan syndrom og marfanlignende tilstander ønsker å bidra til å øke tryggheten i hverdagslivet for deltagerne. Vi ønsker å opplyse om, og bidra til erfaringsutveksling om, problematikk omkring familieliv og yrkesvalg. Det er svært viktig for hver enkelt med diagnose å gjøre gode valg for å kunne ha et godt og fullverdig dagligliv. Samtidig er det også viktig å ivareta de pårørende og deres situasjon.

3. Målgruppe
Målgruppen er unge voksne i alderen 18-35 med diagnose og deres pårørende.

4. Prosjektets betydning
Et kurs om disse to temaene vil ha stor betydning for de involverte. Forskning på området er begrenset, og det er viktig at man benytter seg av de fagpersoner som fins, i tillegg til å samtale om egne erfaringer gjennom livet. Trygghet bidrar til å redusere stress. Stress påvirker kroppen til diagnostiserte i stor grad, og faren for å bli sykemeldt er stor. Vi ønsker å bidra til at personer med diagnosen skal kunne oppleve mestring i sin hverdag, og på den måten kunne bidra til samfunnet rundt seg.

5. Fremdriftsplan.
Planleggingen av prosjektet vil ta til få fort man har oversikt over de bevilgninger som blir gitt. Prosjektets varighet og innhold vil planlegges utifra de gitte midler.

Ledere for kurset vil bli kontaktet umiddelbart etter endt tildeling.

Bestillinger av fagpersoner og kurslokale vil være gjennomført innen 15. juni 2010.

Kursmateriell og tidsplan for kurset vil være ferdigstilt innen 1. september 2010.

Kurset gjennomføres fortrinnsvis 14-17 oktober. Dersom disse datoer ikke er mulig, vil alternativene være helgen før eller etter.


Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2009_1_0471.pdf

Sluttrapportsammendrag

53KKHR
Unge Voksne – nå begynner livet

Sammendrag
Foreningen for Marfan Syndrom og Marfanlignende tilstander har de senere årene opplevd en økning i antall nye medlemmer. Disse medlemmene befinner seg i stor grad i aldersgruppen 18-35 år. Denne gruppen har foreningen tidligere ikke har hatt et godt nok tilbud til. Aldersgruppen føler et stort behov for informasjon om diagnose og framtidsutsikter. Det være seg jobbsituasjon, samliv graviditet etc.
Etter en prisundersøkelse ble Tallin valgt som kurssted. Dette medførte også at deltagerne kunne benytte fritiden til ulike behandlinger, som spa og massasje, for en rimelig penge. Prosjektet ble gjennomført i tidsrommet 14 – 17 januar 2010. Med som foredragsholdere hadde vi Svend Rand Hendriksen og Gry Velvin begge fra TRS .

Prosjektleder/forsker

Randi Bertelsen

Detaljer
Program
Forebygging (2009)
Prosjektnavn
Unge Voksne
Organisasjon
Marfanforeningen
Beløp Bevilget
2010: kr 50 000
Startdato
14.10.2010
Sluttdato
17.10.2010
Status
Avsluttet