Ungfritid – digitale og fysiske møteplasser under korona

Søknadssammendrag

Kirkens SOS og Frivillighet Norge har et tett samarbeid med Helsedirektoratet om tiltak som kan lette barn og unges psykiske byrder under korona, når mye er stengt ned. Pandemibegrensende tiltak er mange steder nødvendig, men mange unge sliter med ettervirkninger av lang tids isolasjon og manglende tilgang til fritidsaktiviteter og sosialt nettverk. Allikevel finnes det fortsatt fysiske muligheter for å gjennomføre aktiviteter. Mange foreninger har også etablert digitale møteplasser for aktiviteter og samvær, uten at dette er godt nok kjent.

Det skal nå gjøres en rask innsats for å mobilisere frivilligheten til å informere om eksisterende muligheter for fysiske og digitale møteplasser, og etablere nye.

En nøkkel for å få til dette er å tilpasse og benytte den allerede etablerte portalen ungfritid.no som så å si er ferdig. Denne kan med noe teknisk tilpasning benyttes til en kanal til å publisere informasjon fra alle slags lag og foreninger om tilgjengelige fysiske og digitale møteplasser over hele Norge.

Prosjektet inkluderer også samlinger og kurstilbud for digitalisering og rekruttering, med organisasjoner som målgruppe.
Helsedirektoratet vil bidra med markedsstøtte til publisering av tiltakene, mens Kirkens SOS og Frivillighet Norge vil mobilisere organisasjonene til å melde inn tiltak.

Målet er at tusener av barn og unge vil etablere eller re-etablere sosiale nettverk sammen med frivillige lag og foreninger over hele Norge.

Prosjektleder

Vanja Konradsen

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Ungfritid – digitale og fysiske møteplasser under korona
Organisasjon
Kirkens SOS
Beløp Bevilget
Kr 300.000
Startdato
02.03.2021