Utviklingshemmedes sansehage

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Kunnskap om den effekt en terapeutisk hage har på psykisk utviklingshemmedes fysiske og psykiske helse fikk ideen om å skape e

Kunnskap om den effekt en terapeutisk hage har på psykisk utviklingshemmedes fysiske og psykiske helse fikk ideen om å skape en sansehage ved Stiftelsen Ragna Ringdals Dagsenter til å utvikle seg. Verdien for voksne psykisk utviklingshemmede av å jobbe i og med naturen samt verdien av sanseinntrykkene var vektleggene for prosjektet.

 

I juni 2003 ble landskapsarkitekt Askild H. Nilsen engasjert til å tegne hagen. I mars 2004 fullføres forprosjektet og Styret for Stiftelsen Ragna Ringdals Dagsenter vedtar at sansehagen skal anlegges. I juni 2004 sendes søknad til Stiftelsen Helse og Rehabilitering om støtte med kr. 388.000. I løpet av høsten sendes det søknader til en rekke fond og legater og vi går ut med en anbudsrunde på å anlegge sansehagen. I november 2004 får vi via Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende (LUPE) kr. 388.000 fra Helse og Rehabilitering og vi mottar til sammen kr. 185.000 fra diverse andre fond og legater. I mai 2005 starter firmaet A. Tuvsjøen A/S opp arbeidet med anlegg av hagen under kyndig veiledning fra Landskapsarkitekt Askild A. Nilsen.

 

Resultatet er blitt en funksjonell og flott sansehage, godt tilpasset våre ulike brukergrupper. Hagen har en trinnløs adkomst fra bygningene og fra parkeringsplassen og den er godt skjermet fra ytre påvirkninger. På sommeren kan vi nå tilby et nærområde som er grønt og frodig og som utfordrer ulike sanser. På vinteren kan man bevege seg på gangveiene og nyte en vinterkledd hage. Et lysthus med farget tak gir en flott opplevelse. Vannrenner gir opplevelser i syn, hørsel og taktile opplevelser. Plenen gir mulighet for både avslapping og fysisk trening. Planter og blomster gir gode dufter og fargeopplevelser. Alt dette innbyr til flotte opplevelser for de psykisk utviklingshemmede.

 

19. august 2005 innviet vi sansehagen med våre brukere, ansatte og mange gjester.

En drøm har blitt til virkelighet!

Prosjektleder/forsker

Solveig Klinkenberg

Detaljer
Program
Forebygging (2004)
Prosjektnavn
Utviklingshemmedes sansehage
Organisasjon
Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende
Org.ledd
Landskapsarkitekt Nilsen Landskap v. Askhild H. Nilsen
Beløp Bevilget
2005: kr 388 000
Startdato
01.01.2005
Sluttdato
31.12.2005
Status
Avsluttet