Vi over 60

Søknadssammendrag

1.
Styret i Marfanforeningen legger mye arbeid i å få til et spennende og interessante treff for både unge og voksne. Dette innebærer at styret må sette sammen et balansert opplegg som inneholder relevante kurs og sosiale aktiviteter. Gjennom likemannssamtaler på helgetreff og attføringskurs har styret blitt oppfordret av medlemmer å lage et eget arrangement for de over 60. Styret i foreningen ser at dette er en gruppe som har egne behov og trenger et eget opplegg der vi kan møte medlemmene på de områdene de trenger det.

2.
Marfanforeningen har som målsetting å få til et opplegg for de over 60 der de får et individuellt rehabiliteringsopplegg til å supplere vanlig behandling. Vi ønsker å tilby våre medlemmer et rehabiliteringsopplegg med tilrettelagt behandling og trening for hver enkelt. Målet er å møte hver enkelt deltaker der deres behov for trening/behandling ligger.

3.
«Vi over 60» er et prosjekt rettet mot foreningens medlemmer og deres pårørende over 60 år. Foreningen har lenge sett at dette er en aldersgruppe som mangler et tilrettelagt tilbud som tar hensyn til deres problemstillinger.

4.
Foreningen at det for de eldste i foreningen ikke har vært et tilstrekkelig tilbud. Foreningen ser viktigheten av å ha tilpassede tilbud til de ulike aldersgruppene og problemområdene for foreningens medlemmer. Et slikt rehabiliteringopplegg vil føre til større kunnskap om å leve med egen diagnose, om det å bli eldre med diagnosen, samt hva man må ta hensyn til når kroppen ikke lenger strekker til. Flere eldre opplever at de blir tilsidesatt og ekskludert i andre arrangement for den eldre garde fordi de i større grad enn andre på sin alder har behov for tilrettelegging av hverdagen og av reiser de deltar på. Å få et tilbud der man blir ivaretatt av fysioterapeuter, treningsveiledere og ernæringsfysiologer i tillegg til å knytte sosiale relasjoner til likesinnede vil føre til en større trygghet og følelse av tilhørighet for våre eldre.

5.
Foreningen har allerede begynt planleggingen av neste års «Vi over 60». Dette innebærer leting etter egnede fasiliteter, relevante foredragsholdere, relevant behandlingstilbud, samt arbeid med formidling av invitasjoner og informasjon til våre medlemmer.

Foreningen er avhengig av ekstern støtte da vi er en frivillig organisasjon med begrensede midler. Vårt tilbud til våre medlemmer gjenspeiles av dette, og vi må stadig revurdere våre muligheter til å starte opp og videreutvkle vårt tilbud.

«Vi over 60» planlegges videreført i 2009 og i årene fremover såfremt foreningen mottar midler nok av eksterne aktører.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2008_3_0180.pdf

Sluttrapportsammendrag

«Vi i vår beste alder», en aktivitetssamling for medlemmer som er ute av arbeidslivet, Pluss/minus 60 år.
Bakgrunnen for prosjektet «Vi i vår beste alder» var å gi medlemmene som er ute av arbeidslivet et aktivitetstilbud med fysisk aktivitet og massasje. Det er lenge vært kjent at trening og vanngymnastikk/svømming er viktig for personer med Marfan syndrom. Dette er ikke like lett å gjennomføre for alle. Medlemmene våre bor spredt rundt i hele landet og tilbudet i nærmiljøet kan være mange mil unna. Det er ikke alltid like lett å motivere seg til en behandling/treningsøkt når kroppen ikke er helt med.
Gjennom en uke med trening, vanngymnastikk, boblebad og massasje ønsket vi å gjøre medlemmene bevist på at vi er ansvarlig for egen velvære. De fikk oppleve at kroppen ble bedre for hver dag og dermed orker en mer også.

I tillegg til den fysiske delen ga samlingen rom for diskusjoner og samtaler der tips og ideer ble utvekslet. Håpet er at alle skal ta med seg erfaringene/tipsene og bruke det i hverdagen hjemme. Prosjektet «Vi i vår beste alder» planlegges videreført i 2010 og i årene fremover såfremt foreningen mottar midler nok av eksterne aktører.

Prosjektleder/forsker

Grethe Nymark

Detaljer
Program
Rehabilitering (2008)
Prosjektnavn
Vi over 60
Organisasjon
Marfanforeningen
Beløp Bevilget
2009: kr 80 000
Startdato
01.01.2009
Sluttdato
31.12.2009
Status
Avsluttet