Via gastrostomi, mat uten slit

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

I vårt arbeid som sykepleiere i barnehabiliteringen møter vi mange barn med forskjellige funksjonshemminger

I vårt arbeid som sykepleiere i barnehabiliteringen møter vi mange barn med forskjellige funksjonshemminger. Felles for mange av disse er at de sliter med å få i seg nok væske og ernæring. For mange blir dette et så fremtredende problem at det styrer hele livsrytmen til barnet og familien.

 

Siden begynnelsen av 1990-årene har vi fulgt mange barn som har fått anlagt en gastrostomi. Vi har sett hvilken positiv virkning dette har hatt for barnet og familien. Godt informasjonsmateriell har vært en mangel, og vår prosjektsøknad gikk derfor på å lage en informasjonsvideo med tilhørende brosjyre.

 

Målsettinga var å lage en film som la vekt på hvordan livskvaliteten har økt etter anleggelse av gastrostomi. I brosjyren ønsket vi å fokusere mer på faktaopplysninger. Vi knyttet til oss et produkssjonsselskap, og gjennomføringen av prosjektet har gått etter planen. Tidsrammen er også holdt. Resultatet har blitt en varm og kunstnerisk god film. Det faglige innholdet er også godt. Brosjyren er blitt en lettlest og god brosjyre som gir faktaopplysninger om gastrostomi.

 

Målgruppen for prosjektet var i første omgang foreldre til barn med ernæringsproblemer, samt ungdommer som sliter med dette. Men både filmen og brosjyren kan med stor fordel brukes som informasjon til helsepersonell og andre som arbeider med barn/voksne med funksjonshemming.

 

Film og brosjyre kan bestilles fra barnehabiliteringstjenesten i Hedmark.

Prosjektleder/forsker

Kirsten Mattson

Detaljer
Program
Rehabilitering (2001)
Prosjektnavn
Via gastrostomi, mat uten slit
Organisasjon
Foreningen for Muskelsyke
Org.ledd
Barnehabiliteringstjenesten i Hedmark
Beløp Bevilget
2002: kr 450 000
Startdato
01.01.2002
Sluttdato
31.12.2003
Status
Avsluttet