Virtuell quiz – for medlemmer i ulike pasientforeninger

Sluttrapportsammendrag

Det er vanskelig å si hvor mange mennesker vi nådde tilsammen, trolig flere enn estimert her, men samtidig færre enn forventet. Prosjektet ble gjennomført ihht tidsplan. Vi møtte på utfordringer med å skape interesse, og trolig var mange ikke modne for et slikt digitalt tilbud (tror det ville vært annerledes i dag). Vi fikk ikke denne bistanden til å spre prosjektet som vi hadde håpet på. Samtidig vet vi, basert på tilbakemeldinger fra de som deltok, at det ble satt veldig pris på. Fortsatt får vi spørsmål om vi kan igangsette dette igjen.


Søknadssammendrag

Mange medlemmer i kreftpasientforeningene befinner seg i risikogruppen for Covid-19, både pga høy alder, men også pga pågående eller tidligere kreftbehandling som har svekket immunforsvaret. Mange befinner seg i en situasjon fylt med mye engstelse og uro, med mye usikkerhet rundt fremtiden. De isolerer seg i større grad enn andre i frykt for å utsette seg for viruset. Denne frykten vil nok henge igjen lenge, kanskje helt frem til det finnes en vaksine.

Derfor ønsket vi å skape et godt og trygt lavterskel tilbud, som kan gi avbrekk i en hverdag preget av engstelse og uro. Et avbrekk som kan nytes fra den trygge sofakroken, men samtidig gi en følelse av tilhørighet og samhold. I regi av Munn- og halskreftforeningen, i samarbeid med Lymfekreftforeningen og Prostatakreftforeningen, inviteres det derfor til ukentlig quiz, med første quiz onsdag 6. mai. Quizen vil gå hver onsdag, kl. 18, i 8 uker. Alle pasientforeningene tilknyttet Kreftforeningen vil få invitasjon til å delta, da vi mener dette er et tilbud som svært mange vil ha glede av.

Vi legger opp til at deltakerne kan være med alene, eller sammen med andre. Vi vil oppfordre til, og gi opplæring i bruk av digitale løsninger, slik at flere kan delta sammen. Dette for å gi et enkelt, hyggelig, og lett tilgjengelig avbrekk fra en ellers stressende og isolert hverdag.

Quizen kjøres av erfaren quizmaster Kjell-Gabriel Hendrichs, som vil gjøre det live via en egen Facebookside som etableres for denne hensikten. I en drøy time hver onsdag vil deltakerne få koble ut og bli underholdt og utfordret.

Prosjektleder

Carita Teien

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien
Prosjektnavn
Virtuell quiz – for medlemmer i ulike pasientforeninger
Organisasjon
Munn- og halskreftforeningen
Beløp Bevilget
Kr 123.000
Startdato
08.04.2020