Gjør trening tilgjengelig for flere

Foreningen for Muskelsyke sikrer tilbud med hjemmetrening tilpasset personer rammet av nevromuskulær sykdom.

Prosjektet «Virtuelle treningskamerater» har fått støtte gjennom Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten, som er et samarbeid mellom Helse- og omsorgsdepartementet og Stiftelsen Dam.

Tilpasset trening for aktivitet og fellesskap

I prosjektet skal det spilles inn en rekke treningsøkter med fokus på ulike muskelgrupper. Treningsfilmene utvikles med tre ulike nivåer for at brukerne kan finne videoer tilpasset deres situasjon og sykdomsbilde. Dette gjør det mulig å velge filmer fra flere kategorier, fordi brukerne kan ha ulik styrke i overkroppen og underkroppen.

Treningen er lagt opp slik at det oppfordres til å gjennomføre treningen den dagen filmene publiseres. Dette gir rammer for et sosialt fellesskap rundt treningen, ved at deltakerne da kan dele sine treningsopplevelser på den sosiale plattformen der filmene legges ut.

– Vi vil gjøre vårt beste for å inspirere til trening så godt det lar seg gjøre. Bevegelse er godt for helsa uansett om du kan bevege mye eller lite, sier prosjektleder Tone Torp.

Vil gjøre det enklere å holde seg i aktivitet

«Virtuelle treningskamerater» fungerer som et alternativ til personlig trener. Fordi mange i målgruppen er i risikogruppen for koronasmitte, er ikke treningssenter et aktuelt alternativ for mange.

Foreningen for Muskelsyke har opprettet tilbudet for å sikre fysisk aktivitet, og for å gi gode faglige råd fra fysioterapeuter knyttet til trening for personer rammet av nevromuskulær sykdom. Prosjektleder Tone Torp forteller at treningsfilmene også gir økt kunnskap om hvordan pårørende eller assistenter kan bistå med trening hjemme.

Gjennom prosjektet skapes det nyttige treningsvideoer som kan gjøre trening enklere for målgruppen også etter at samfunnet normaliseres igjen.

– Treningsfilmene vil være tilgjengelige i lang tid. Når FFMs lokallag starter med treff igjen kan filmene også brukes som inspirasjon til felles treningsøkter, sier Torp.

Har du en god idé og ønsker å søke prosjektstøtte? Les om alle Stiftelsen Dams programmer her!


Søknadssammendrag

Virtuelle treningskamerater vil gi treningstips til personer med muskelsykdom nå som koronapandemien hindrer mange fra å trene på institutt eller i grupper. Det er ganske vanlig å ha PT, Personlig Trener. Med dette prosjektet vil vi gjøre det vanlig å ha VT, Virtuelle Treningskamerater.

Primærgruppen er muskelsyke personer. Denne gruppen kan igjen deles i tre fokusgrupper:
• personer med lite muskeltap – kalt sterk
• personer med middels muskeltap – kalt middels
• personer med sterkt muskeltap – kalt svak

Sekundærgruppe er fagpersoner og andre som har nytte av å lære hvordan muskelsyke bør trene. I denne sammenheng trekkes spesielt frem fysioterapeuter og assistenter.

Målet for prosjektet er å gjøre det lettere og mer spennende å drive med fysisk aktivitet hjemme.

Deltakerne er alle som følger sendingene. Ut fra hvor mye styrke de har kan de følge Tone som trener sammen med assistentene, Jon Magnus som trener delvis med hjelpemidler og Lin Christine som trener uten hjelpemidler. Deltakerne kan kommentere, stille spørsmål og gjerne publisere sine treningsråd via den digitale publiseringsplattformen.

Metoden vi bruker er film som publiseres som inspirasjon til å være hverandres treningskamerater. Sanden Media AS filmer treningene Tone, Jon Magnus og Lin Christine gjør. En fysioterapeut fra kompetansetjenesten veileder slik at øvelsene blir optimale. FFMs administrasjon publiserer på nettside og FB.

Vi starter prosjektet i september 2020 og avslutter juni 2021. I den perioden gjennomfører vi manusutvikling, innspilling av 15 treningsfilmer, reklamerer, publiserer og diskuterer på FFMs digitale plattformer. Når filmene publiserer vil influensere legge ut sine erfaringer med våre treningsfilmer for personer med svake, middels og sterke muskler.

Det sies at bevegelse og trening øker livskvaliteten. Personer med muskelsykdom ligner nok på andre i så måte. Derfor forventer vi at resultatet blir økt livskvalitet som resultat av aktivitet, bevegelse og trening.

Prosjektleder/forsker

Tone Torp

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Virtuelle treningskamerater
Organisasjon
Foreningen for Muskelsyke
Org.ledd
Beløp Bevilget
Kr 550.000
Startdato
03.09.2020