Visst kan også vi trene!

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn:
”Visst kan også vi trene” er et samarbeidsprosjekt mellom LUPE og helsepersonell i Midt-Troms. Det er ønskelig å tilrettelegge og etablere trenings- og aktivitetstilbud for personer med psykisk utviklingshemming i regi av LUPE Midt-Troms. Dette lokallaget dekker kommunene Lenvik, Sørreisa, Tranøy, Berg, Målselv, Bardu, Dyrøy og Torsken. Dette er kommuner med underkant av 30 000 innbyggere. Lokallaget har pr.d.d. 89 medlemmer.
Aktivitetene vil være sentrert i og rundt Brageklinikken og Aktivitetshuset på Finnsnes som kan yte veiledning og instruksjon. Det er ønskelig å tenke aktivitet og trening med foreningens egne pårørende og de ansatte i boliger for psykisk utviklingshemmede tilstede, men ved hjelp av profesjonelle instruktører/helsepersonell.

2.Prosjektets målsetting:
Prosjektets hovedmål vil være å etablere flere tilrettelagte trenings- og aktivitetstilbud for flest mulig av de psykisk utviklingshemmede i Midt-Troms samme hvilket nivå de er på fysisk, kognitivt og psykisk.

Delmål
Prosjektets delmål er viktige for å nå dette hovedmålet:
•Tilrettelegge trenings- og aktivitetstilbud for den aktuelle målgruppa i helsebadet, i gymsal, i spinningsal og i styrkesal.
•Inkludere både helsepersonell og pårørende i aktivitetene.

3. Prosjektetes målgruppe:
Gruppen psykisk utviklingshemmede er meget lite ensartet og derfor er det viktig å kunne utarbeide flere tilbud som kan treffe de forskjellige ut i fra deres nivå både fysisk, psykisk og kognitivt. Det er også et poeng i dette prosjektet at de psykisk utviklingshemmede skal ha et treningstilbud og ikke at det er et behandlingstilbud. Vi ønsker å sette fokus på mestring- visst kan også vi trene!


Målgruppa er de psykisk utviklingshemmede i Midt-Troms kommunene.

4. Prosjektetes betydning:
Prosjektet vil omhandle tilretteleggingen av fysisk trening og aktivitet i form av trening i gymsal, i styrkesal, i spinningsal og i helsebadet både individuelt og i grupper. Å trene på treningssenter er ”i skuddet”, men pr. d.d. er ikke dette noen naturlig arena for denne brukergruppen. Vi vil gjøre dette mulig også for denne gruppen. Slikt sett er dette et pilotprosjekt, i alle fall her i Midt-Troms. Dette er en mulighet for å tilrettelegge og satse på et kontinuerlig tilbud på fysisk aktivitet for denne gruppen som ikke er av de som står først i køen og roper om ressurser i dagens Helse-Norge. Viktig er det også å se på dette tilbudet som en inkludering av denne gruppen i satsningen på et mer fysisk aktivt samfunn totalt sett.

5. Framdriftsplan:
Vinteren 2010:
Planlegging av tiltakene og rammene i prosjektet;
Søke midler fra mulige finansieringskilder
Fullstendig plan for de differensierte tiltakene med detaljert innhold;
Trening i gruppe i helsebadet
Trening i gruppe i gymsal
Trening i gruppe i styrkesal
Trening i gruppe i spinningsal m.m.
Alle gruppene har det overordnede målet at all trening og aktivitet skal være med på å oppnå bevegelsesglede, mestring og integrering.

Våren 2010:
I gangsetting av tiltakene og kontinuerlig evaluering av disse;
Trening i gruppe i helsebadet
Trening i gruppe i gymsal
Trening i gruppe i styrkesal
Trening i gruppe i spinningsal m.m.

Høsten 2010:
Evaluering av de igangsatte og gjennomførte tiltakene. Trekke inn både brukerne selv, pårørende, prosjektgruppa og ansatte i boliger. Vurdere å igangsette mulige andre tiltak for eksempel ute som en videreutvikling i samarbeid med idrettslag og –foreninger.
Etablere tilbudene som fungerer godt som faste tilbud.
Sikre videre drift.
Rapporteringer til finansieringskilder.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2009_3_0336.pdf

Sluttrapportsammendrag

«Visst kan også vi trene» har vært et samarbeidsprosjekt mellom LUPE og helsepersonell i Midt-Troms. Det har blitt igangsatt treninger i gruppe i spinningsal, og aktivitetsgrupper i sal med ballspill og motorisk trening. Det har blitt igangsatt grupper og individuell trening i helsebadet samt individuell trening/trening i smågrupper i styrkesal. Prosjektets hovedmål har vært å etablere flere tilrettelagte trenings- og aktivitetstilbud for flest mulig av de psykisk utviklingshemmede i Midt-Troms samme hvilket nivå de er på fysisk, kognitivt og psykisk. Dette målet er blitt nådd da det er etablert aktiviteter for psykisk utviklingshemmede i alle aldre og for alle uansett hvilket nivå de er på fysisk, psykisk eller kognitivt. Prosjektets delmål har vært å tilrettelegge trenings- og aktivitetstilbud for den aktuelle målgruppa i helsebadet, i gymsal, i spinningsal og i styrkesal samt å inkludere både helsepersonell og pårørende i aktivitetene. Dette delmålet er også nådd. Prosjektet har gjort av psyksik utviklingshemmede er blitt en integrert del av treningssenterdeltakerne i Midt-Troms. Inkludering av de psykisk utviklingshemmede i treningssenter har også satt fokus på at alle kan delta i et mer fysisk aktivt samfunn. Det har blitt satt fokus på mestring og bevegelsesglede, noe som har vært til stor glede for deltakerne i prosjektet og som også har vært en positiv ringvirkning til andre som er involvert i fysisk aktivitet og trening ved treningssenter.

Prosjektleder/forsker

Jøran Johansen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2009)
Prosjektnavn
Visst kan også vi trene!
Organisasjon
Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende
Org.ledd
LØKTA og Brageklinikken i lag med LUPE
Beløp Bevilget
2010: kr 297 000
Startdato
01.01.2010
Sluttdato
31.12.2011
Status
Avsluttet