Revisjon

Her finner du informasjon om revisjon i Stiftelsen Dams programmer.

Helse

I programmet Helse er det totalinntekten som er grunnlaget for kravet til revisjon, ingen endringer fra tidligere regler. Alle prosjekter med en totalinntekt, både fra Stiftelsen Dam, andre finansiører, egne midler og andre inntekter på over 400.000 kroner er pliktig å levere revisorattestasjon.

Les mer om regnskapsrapportering og revisjon i programmet Helse her.

Utvikling

For utvikling gjelder samme regnskaps- og revisjonsregler som for programmet Helse.

Les mer om regnskapsrapportering og revisjon i Helse og Utvikling her.

Forskning

I Forskning er man unntatt revisjon. Her er det krav til attestasjon fra budsjettansvarlig leder ved institusjonen der stipendiat/postdoktor er ansatt.

Les mer om regnskapsrapportering i programmet Forskning her.

Ekspress

Grunnet lav maksimal søknadssum i Ekspress, er det ikke krav om revisorattestasjon, men alle prosjekter skal rapportere på inntekter og utgifter som en del av sluttrapporteringen.

Les mer om regnskapsrapportering i programmet Ekspress her.