Revisjon

Her finner du informasjon om revisjon i Stiftelsen Dams programmer.

Frittstående programmer i SurveyMonkey Apply

I Ekstraprogrammet i forbindelse med koronaepidemien er det ikke krav til revisjon.

I Stimuleringsprogrammet for helsefrivilligheten og Frivillighetens program for besøk og aktivitet (Aktivitetsprogrammet) er det krav til revisorattestasjon for tildelinger over 300.000 kroner. Her beregnes grensen kun ut fra Stiftelsen Dams tildeling, øvrige inntektskilder kommer utenom. Altså er det pliktig å levere revisorattestasjon der tildelingen fra Stiftelsen Dam er høyere enn 300.000 kroner.

Malen for Helse benyttes.

Utvikling

For utvikling gjelder samme regskaps- og revisjonsregler som for programmet Helse.

Faste programmer i Damnett

Regnskapsrapportering og revisjon for stiftelsens faste programmer kan du lese om under.

Helse

I programmet Helse er det totalinntekten som er grunnlaget for kravet til revisjon, ingen endringer fra tidligere regler. Alle prosjekter med en totalinntekt, både fra Stiftelsen Dam, andre finansiører, egne midler og andre inntekter på over 300.000 kroner er pliktig å levere revisorattestasjon.

Les mer om regnskapsrapportering i programmet Helse her.

Forskning

I Forskning er man unntatt revisjon. Her er det krav til attestasjon fra budsjettansvarlig leder ved institusjonen der stipendiat/postdoktor er ansatt.

Les mer om regnskapsrapportering i programmet Forskning her.

Ekspress

Grunnet lav maksimal søknadssum i Ekspress, er det ikke krav om revisorattestasjon, men alle prosjekter skal rapportere på inntekter og utgifter som en del av sluttrapporteringen.

Les mer om regnskapsrapportering i programmet Ekspress her.