Prosjekter

Lokal lavterskel yogatrening – videreføring

Norske Kvinners Sanitetsforening

Kronisk sykdom og psykisk helse

Norsk Revmatikerforbund

Revmatikere kan også trene i sal

Norsk Revmatikerforbund

Fredag og pizza

Multippel Sklerose forbundet i Norge

Julehjertetreff

Foreningen for hjertesyke barn

Svømmetrening for innvandrende kvinner på Inderøy

Norske Kvinners Sanitetsforening

Flere med funksjonsnedsettelser inn i idretten – KNS satser på parautøvere !

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité