Nå heter vi Stiftelsen Dam

Målet er at stiftelsens formål skal knyttes tettere til navnet.

DAM Redaksjonen • 25 Sep. 2019

25. september 2019 skfiter ExtraStiftelsen navn til Stiftelsen Dam.

25. september 2019 blir en merkedag i stiftelsens historie. Da trer det nye navnet, Stiftelsen Dam i kraft. Dam forstås som et akronym, som står for deltakelse, aktivitet og mestring, og er inspirert av folkeeventyret og diktet (Olav H. Hauge) om Fugl Dam.

Hans Christian Lillehagen

– Først og fremst er jeg glad for at vi endelig får et navn som er tettere på formålet til stiftelsen. Det forteller mer om hvordan vi forstår helse og de levde livene våre, sier generalsekretær Hans Christian Lillehagen, og legger til:

– Deltakelse, aktivitet og mestring er viktig i dag og det vil også være viktig i åra framover. Det er jo dette prosjektene vi støtter handler om.

Inkluderende prosess

Stiftelsen Dam

  • Stiftelsen Dam er en av Norges største stiftelser og gir penger til helse- og forskningsprosjekter som skal gi bedre helse gjennom deltakelse, aktivitet og mestring for folk i Norge.
  • Prosjektene drives av de frivillige helseorganisasjonene, og pengene kommer fra overskuddet til Norsk Tipping.
  • I 2019 deler stiftelsen ut 305,7 millioner kroner til over tusen prosjekter i hele Norge.

Det har vært en lang prosess å få på plass det nye navnet, der stiftelsens medlemsorganisasjoner har tatt stort eierskap. Det var gjennom en arbeidsgruppe bestående av en rekke av organisasjonene at navneforslaget kom opp.

– Både de ansatte og frivillige i våre medlemsorganisasjoner jobber utrettelig med å fremme rettigheter, aktiviteter, deltagelse og egenmestring i menneskers hverdag. Det er dessuten en nær sammenheng mellom deltakelse, aktivitet, mestring og et ord som tilhørighet. Jeg vil påstå at dette navnet – det eies av organisasjonene, sier Lillehagen.

Samlende

For da saken om navneendring ble behandlet av representantskapet i stiftelsen – bestående av alle medlemsorganisasjonene – ble det et enstemmig vedtak. Det skjedde i mai i år, og siden den gang har både styret og Stiftelsestilsynet gitt sin tilslutning til navnet.

– Jeg tror det vil være viktig for oss å bygge omdømmet til stiftelsen, og da kan et navn som er mer intuitivt være bedre for oss. Deltakelse, aktivitet og mestring er ord som vi vil bruke i lang tid framover. Jeg håper at dette navnevalget oppleves samlende, og jeg håper at Stiftelsen Dam kan løfte oss fram og gjøre oss modigere og sterkere i vår felles kamp for et enda bedre samfunn for alle, sier Lillehagen.

Flere nye navn

I forbindelse med navneendringen gjøres det flere endringer i stiftelsen. Blant annet lanseres ny nettadresse, dam.no, søknadssystemet (ExtraWeb) døpes om til damnett.no og ordningen ExtraExpress døpes om til Ekspress.

Alle ansatte i sekretariatet har fått ny epostadresser som slutter med @dam.no, i tillegg til at stiftelsens sosiale medie-konti vil endre navn. Sistnevnte tar enkelte steder noe tid, men på sikt vil stiftelsen bli å finne under @stiftelsendam.

Stiftelsens logo vil være gjenkjennelig for de fleste, der fuglen, farger og fonter fortsatt vil være det samme, men med det nye navnet. Dersom du har behov for å bruke logoen finner du den her.