IMDi-rapport: Disse tiltakene fungerer

Tiltak som Bydelsmødre og Helseambassadørene får skryt av helseminister Bent Høie.

DAM Redaksjonen • 4 Feb. 2021

Bydelsmor Aseel Muner Mahmoud (t.v.) og helseambassadører Bella Behre og Mariama Dafae er blant de mange som bidrar med å spre informasjon om covid-19 og smitteverntiltak til ulike innvandrergrupper. Nå får de anerkjennelse i en ny rapport, og skryt av helseminister Bent Høie. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten/Stiftelsen

– Dette har vært en stor utfordring gjennom hele pandemien, sier helseminister Bent Høie til Nrk nyhetsmorgen torsdag, på spørsmål om hva som gjøres for å nå ut til innvandrerbefolkningen med informasjon om smitteverntiltak.

Trekker fram frivilligheten

Nylig ble en rapport med dette temaet publisert av By- og regionforskningsinstituttet ved OsloMet på oppdrag fra Integrering- og manfoldsdirektoratet (IMDi), og den slår fast at tett kontakt med miljøene er helt sentralt for å treffe rett. Flere av tiltakene som trekkes frem av helseministeren er støttet av støttet av Stiftelsen Dam, blant annet Bydelsmødrene i Oslo kommune og Helseambassadørene, som ble startet av Drammen sanitetsforening.

– Vi når fram gjennom blant annet bydelsmødrene, og Oslo kommune gjør mye sammen med frivillige organisasjoner. Vi har også ambassadører og loser som drar hjem til folk, og flere andre informasjonskanaler. Det gjøres veldig mye, sier Høie i et intervju med Nrk torsdag morgen.

Mer troverdig budskap

Stiftelsen Dam har gjennom Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten, støttet flere prosjekter som retter seg inn mot innvandrerbefolkningen. Disse bekrefter funnene som komme fram i rapporten.

– Det er mye feilinformasjon, og selv om mange har bodd i Norge i mange år, så ser de ikke på norske nyheter eller går inn på Folkehelseinstituttets nettsider for å få informasjon. For mange føles det nok også tryggere og mer troverdig at budskapet kommer fra en som likner på dem, fortalte Bella Behre, som er en av helseambassadørene i Drammen, da nettopp helseminister Høie var på besøk hos prosjektet i fjor høst.

Frivilligheten gjør en enorm innsats

Nylig fikk Norske kvinners sanitetsforening innvilget et nytt prosjekt, der målet er å spre helseambassadør-prosjektet til en rekke andre byer rundt om i landet.

– Vi er glad for at vi kan bidra i dette viktige arbeidet. Frivilligheten har gjort en enorm innsats i å håndtere pandemien, og vi er overbevist om at det har bidratt til å redusere smittetrykket og ikke minst sørge for at folk kan leve så gode liv som mulig, på tross av smitteverntiltakene, sier generalsekretær i Dam, Hans Christian Lillehagen.

Se også video: Bydelsmødrenes koronahjelp nominert til Helseprisen 2020