– Jeg er veldig stolt av å være helseambassadør

I Drammen bidrar helseambassadørene til å forhindre feilinformasjon om covid-19 og smittevern.

Bella Behre (t.v.) og Mariama Dafae er begge en del av helseambassadør-prosjektet. De forteller at jobben med å gi god og riktig informasjon om covid-19 og smittevern også handler om å tolke kulturelle ulikheter for å unngå misforståelser eller svekket troverdighet. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten/Stiftelsen Dam

– Det er mye feilinformasjon, og selv om mange har bodd i Norge i mange år, så ser de ikke på norske nyheter eller går inn på Folkehelseinstituttets nettsider for å få informasjon, forteller Bella Behre.

Hun er en av ti kvinner som nå jobber frivillig for Drammen sanitetsforening gjennom prosjektet Helseambassadører i koronatiden. De ti helseambassadørene har ulik etnisk og språklig bakgrunn, og skal i månedene som kommer dra på besøk til familier med behov for tilrettelagt informasjon.

Prosjektet Helseambassadører i koronatiden har fått støtte gjennom Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten, som er et samarbeid mellom Helse- og omsorgsdepartementet og Stiftelsen Dam.

Trygg og troverdig informasjon

– At man får informasjon på sitt eget språk er ikke det samme som at man forstår, forklarer Mariama Dafae, som er ansatt i prosjektet.

Både hun og Behre understreker at det også er behov for kulturell tolkning av budskapet.

– For mange føles det nok også tryggere og mer troverdig at budskapet kommer fra en som likner på dem, sier Behre.

Hun er selv sykepleier, og jobber til daglig i hjemmetjenesten. I perioden etter at koronaen stengte landet har hun også vært en del av kommunens team som reiser hjem til covid-19-syke pasienter.

– Da jeg så oppslag på jobben om at Sanitetskvinnene rekrutterte helseambassadører så tenkte jeg med en gang at her vil jeg bidra, sier hun.

Mandag 19. oktober fikk helseambassadørene besøk av helseminister Bent Høie (t.h.). Her sammen med (f.v.) generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen, prosjektleder Bente Bostrøm, generalsekretær i Norske Kvinners Sanitetsforening, Grete Herlofson, prosjektansatt Mariama Dafae og helseambassadør Bella Behre. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten/Stiftelsen Dam

Mange vil ha besøk

Helseambassadørene skal på eget språk, og med egne kulturbriller, formidle informasjon om covid-19 og smittevern til sine nettverk. Målet er at hver av ambassadørene skal nå ut til åtte familier i perioden 1. november til 1. februar.

Opplæringen om covid-19 og smittevern vil bli gitt av to ansatte tilknyttet Lærings- og mestringssenteret til Vestre Viken. Opplæring i digitale ferdigheter vil bli gitt av miljøarbeideren som er tilknyttet prosjektet. I tillegg vil det være fokus på etiske retningslinjer og problemstillinger rundt dette som tas av både av Vestre Viken og Drammen sanitetsforening.

– Det er mange som har gitt tilbakemelding om at de ønsker å få besøk av en Helseambassadør, forteller prosjektleder Bente Bostrøm.

Vanskelig med informasjon i lukkede miljøer

Bakgrunnen for at Sanitetskvinnene satte i gang prosjektet er tilbakemeldinger om at det har vært krevende å nå fram med riktig informasjon i en del miljøer.

– Både via nyhetene og vårt eget nettverk har det fremstått som klart at man ikke har klart å nå igjennom med korrekt informasjon om covid-19 og smittevern. Spesielt i lukkede miljøer har det vært vanskelig å nå igjennom. Prosjektideen kom frem under uformelle samtaler både med kontaktperson hos Vestre Viken og innad i Drammen sanitetsforening, sier Bostrøm.

– Stolt

Bella Behre er enig i beskrivelsen av at det kan være vanskelig å nå gjennom, og er glad for at hun nå kan bidra til godt smittevern.

– Jeg er veldig glad for at jeg kan bidra til at vi på sikt kan klemme hverandre og leve slik vi vanligvis gjør. Jeg er veldig stolt av å være helseambassadør, sier hun.


Søknadssammendrag

I Drammen kommune bor det ca 101.000 mennesker, hvorav ca 25% har innvandrerbakgrunn. Av disse kommer ca 72% fra afrikanske eller asiatiske land. Det er med andre ord en rekke ulike kulturer og minoritetsgrupper i kommunen. Imdi slår fast at «Under korona-pandemien er nyankomne flyktninger og innvandrere som ikke forstår tilstrekkelig norsk spesielt utsatt.» Drammen sanitetsforening (DSF) vil etablere en gruppe Helseambassadører dom vil kommer hjem til familier og gi kulturtilpasset informasjon på deres eget språk.

I mange land i både Europa og Amerika stiger nå smittetallene, og pandemien kan bli langvarig. Derfor er det viktig at hele samfunnet jobber for å bekjempe smittespredning. Ved å motta offentlig informasjon fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet på eget språk i eget hjem kan Helseambassadørene være et viktig forebyggende bidrag i å hindre at smitte skjer.

En Helseambassadør er en tospråklig person som ønsker å ta på seg frivillig oppdrag med å være en informasjonsformidler til egne språkgrupper. Helseambassadøren trenger ikke ha helsefaglig bakgrunn, den viktigste egenskapen er det å formidle informasjon på en forståelig måte for mottagere. Det er personale på Lærings- og mestringssenteret ved Drammen sykehus/Vestre Viken som vil stå for den faglige opplæringen av ambassadørene.

Vår målsetting er å etablere en gruppe bestående av 8 Helseambassadører som vil få grundig opplæring av helsepersonell i covid-19 og smittevern. Helseambassadørene vil deretter benytte eget nettverk til oppsøkende informasjonsarbeid.
Vi håper å nå ut til 250 personer i ulik alder med målrettet og tilpasset informasjon som vil bidra til økt forståelse om smittevern.

Rekruttering og opplæring vil foregå i september/oktober, og helsearbeiderne vil drive oppsøkende veiledning fra oktober til desember. Evaluering og rapportering vil fullføres innen utgangen av februar 2020

Prosjektleder

Bente Bostrøm

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Helseambassadører i koronatiden
Organisasjon
Norske kvinners sanitetsforening
Beløp Bevilget
Kr 322.000
Startdato
08.08.2020