Norsk Tourette Forening medlem av Stiftelsen Dam

Blir stiftelsens 46. medlem.

DAM Redaksjonen • 29 Jun. 2022

– Jeg ønsker Norsk Tourette Forening velkommen inn i vårt fellesskap i helsefrivilligheten, sier generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen.

Hans Christian Lillehagen

2.000 medlemmer

Norsk Tourette Forening (NTF) er en landsdekkende interesseorganisasjon som arbeider for kunnskap om – og forståelse for – Tourettes syndrom og kroniske ticstilstander. NTF ble stiftet i 1986, og har omtrent 2.000 medlemmer fra hele landet.

Hva kreves av et medlemskap i Stiftelsen Dam:

  • Organisasjonen må allerede hatt søkerrett i Stiftelsen Dam i minst syv år.
  • Medlemskapet må anbefales av minst to organisasjoner som er medlem av stiftelsens representantskap.
  • Organisasjonen må være landsomfattende.
  • Organisasjonen må være livssynsnøytral.

– Vi arbeider for at alle med Tourettes syndrom skal få riktig diagnose så tidlig som mulig og dermed kunne få rett behandling og hjelp. Det er en viktig målsetting at god kompetanse i helsetjenestene og god behandling skal være tilgjengelig for både barn og voksne over hele landet, skriver organisasjonen om seg selv på sine nettsider.

Nyttig fellesskap

På årsmøtet til Stiftelsen Dam i mai 2022 fikk NTF full tilslutning fra representantskapet om sin søknad om medlemskap. Deretter har styret behandlet søknaden, og organisasjonen er nå formelt medlem av stiftelsen.

– Vi håper de vil få nytte av oss i Dam, sier Lillehagen.

Håper på økt aktivitet

Daglig leder i NTF, Liv Irene Nøstvik, forteller at hun håper medlemskapet kan føre til økt aktivitet i fylkeslagene.

– Ekspress-programmet var en viktig motivasjon for oss til å søke om medlemskap. Å bidra til at fylkeslagene våre får denne muligheten til å søke om midler til lokale prosjekter kan bidra til økt aktivitetsnivå, og ikke minst et større mangfold av prosjekter og aktiviteter, sier hun, og legger til:

– Det gir oss mulighet til større variasjon i tiltakene som kan inkludere en større del av medlemmene våre.

Medlemskap

  • Organisasjoner som tas opp som medlemmer av representantskapet skal gjøre et tilskudd til stiftelsens kapital.
  • Medlemsorganisasjonene utgjør stiftelsens representantskap, og det forventes også at medlemmene bidrar til stiftelsens utvikling, blant annet gjennom deltakelse i styrende organer.
  • Blant medlemsfordelene er tilgang til programmet Ekspress, samt et noe høyere administrasjonstillegg, som skal kompensere for bidrag til stiftelsens utvikling.
  • Her ser du oversikt over Stiftelsen Dams medlemsorganisasjoner.