Medlemsorganisasjoner

Stiftelsen Dam består i dag av 45 medlemsorganisasjoner.

Medlemskap i Stiftelsen Dam

Medlemsorganisasjonene utgjør stiftelsens representantskap, og personer fra medlemsorganisasjonene sitter i stiftelsens styre.

Det er bare medlemsorganisasjonene som har tilgang til å søke på midler fra programmet Ekspress.

Reglene for opptak av nye medlemmer er beskrevet i stiftelsens vedtekter. Følgende krav stilles for å bli medlem i Stiftelsen Dam:

  • Oranisasjonen må allerede hatt søkerrett i Stiftelsen Dam i minst syv år.
  • Medlemskapet må anbefales av minst to organisasjoner som er medlem av stiftelsens representantskap.
  • Organisasjonen må være landsomfattende.
  • Organisasjonen må være livssynsnøytral.

Les mer om hvordan man søker om medlemskap her.

ADHD Norge

Autismeforeningen i Norge

Bedriftsidretten

Cerebral Parese-Foreningen

Den Norske Turistforening

Diabetesforbundet

Dysleksi Norge

Epilepsiforbundet

Forbundet Mot Rusgift

Foreningen for hjertesyke barn

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Hest og Helse

Hjernerådet

Hjernesvulstforeningen

HLF Hørselshemmedes Landsforbund

Ivareta – pårørende berørt av rus

Kreftforeningen

Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke

Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte

Landsforeningen uventet barnedød

Mental Helse

Mental Helse Ungdom

Multippel Sklerose forbundet i Norge

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Norges Astma- og Allergiforbund

Norges Blindeforbund

Norges Døveforbund

Norges Fibromyalgi Forbund

Norges Handikapforbund

Norges Myalgisk Encefalopati Forening

Norges Parkinsonforbund

Norsk Folkehjelp

Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Norsk forening for slagrammede

Norsk Revmatikerforbund

Norsk Tourette Forening

Norske Kvinners Sanitetsforening

Organisasjonen Voksne for Barn

Personskadeforbundet LTN

Psoriasis- og eksemforbundet

Redd Barna

Røde Kors

Rådet for psykisk helse

Rådgivning om Spiseforstyrrelser

Unge Funksjonshemmede