Medlemsorganisasjoner

Stiftelsen Dam består i dag av 45 medlemsorganisasjoner.

Medlemskap i Stiftelsen Dam

Medlemsorganisasjonene er representert i stiftelsens representantskap, og bare personer fra medlemsorganisasjonene kan sitte i stiftelsens styre.

Det er vare medlemsorganisasjonene har tilgang til å søke på midler fra ordningen Ekspress.

Reglene for opptak av nye medlemmer er beskrevet i stiftelsens vedtekter §11:

Medlemmer av representantskapet er norske frivillige organisasjoner som driver helse­ og/eller rehabiliteringsorientert virksomhet, og som styret har tatt opp som medlem.

Opptak av nytt medlem kan bare skje etter skriftlig anbefaling om medlemskap fra organisasjon som fra tidligere er medlem av representantskapet. En organisasjon kan bare bli tatt opp som medlem dersom styret finner dette forsvarlig ut fra en totalvurdering av organisasjonens og Stiftelsen Dams forhold.

For å kunne bli tatt opp som medlem av representantskapet må organisasjonen dokumentere at den driver sin virksomhet på en seriøs og betryggende måte, og at den har drevet sin virksomhet på det helsemessige området i minst de syv siste år.

Organisasjonen må således fremlegge betryggende og revidert regnskap, revisjonsberetninger og årsberetninger m.v. for de syv siste år, samt gi opplysninger om medlemskap, styresammensetning m.v..

Organisasjonen må ha en demokratisk styringsstruktur. Styret kan be om ytterligere dokumentasjon dersom det anses ønskelig.

Før styret treffer vedtak om opptak av nytt medlem, skal saken være forelagt de organisasjoner som allerede er medlemmer av representantskapet til uttalelse.

Samtidig som styret treffer vedtak om opptak av nytt medlem i representantskapet, fastsetter styret det beløp organisasjonen skal betale som tilskudd til stiftelsens kapital, jf. § 4.

ADHD Norge

Afasiforbundet i Norge

Autismeforeningen i Norge

Bedriftsidretten

Cerebral Parese-Foreningen

Den Norske Turistforening

Diabetesforbundet

Dysleksi Norge

Epilepsiforbundet

Forbundet Mot Rusgift

Foreningen for hjertesyke barn

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Hest og Helse

Hjernerådet

Hjernesvulstforeningen

HLF Hørselshemmedes Landsforbund

Ivareta – pårørende berørt av rus

Kreftforeningen

Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke

Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte

Landsforeningen uventet barnedød

Mental Helse

Mental Helse Ungdom

Multippel Sklerose forbundet i Norge

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Norges Astma- og Allergiforbund

Norges Blindeforbund

Norges Døveforbund

Norges Fibromyalgi Forbund

Norges Handikapforbund

Norges Myalgisk Encefalopati Forening

Norges Parkinsonforbund

Norsk Folkehjelp

Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Norsk forening for slagrammede

Norsk Revmatikerforbund

Norske Kvinners Sanitetsforening

Organisasjonen Voksne for Barn

Personskadeforbundet LTN

Psoriasis- og eksemforbundet

Redd Barna

Røde Kors

Rådet for psykisk helse

Rådgivning om Spiseforstyrrelser

Unge Funksjonshemmede