Medlemsorganisasjoner

Stiftelsen Dam består i dag av 48 medlemsorganisasjoner.

Medlemskap i Stiftelsen Dam

Medlemsorganisasjonene utgjør stiftelsens representantskap, og personer fra medlemsorganisasjonene sitter i stiftelsens styre.

Det er bare medlemsorganisasjonene som har tilgang til å søke på midler fra programmet Ekspress.

Reglene for opptak av nye medlemmer er beskrevet i stiftelsens vedtekter. Følgende krav stilles for å bli medlem i Stiftelsen Dam:

  • Oranisasjonen må allerede hatt søkerrett i Stiftelsen Dam i minst syv år.
  • Medlemskapet må anbefales av minst to organisasjoner som er medlem av stiftelsens representantskap.
  • Organisasjonen må være landsomfattende.
  • Organisasjonen må være livssynsnøytral.

Les mer om hvordan man søker om medlemskap her.

Oversikt over medlemsorganisasjoner: