Første tildeling i «nye» Helse blir 16. november

Hundre søknader har kommet inn i programmet.

DAM Redaksjonen • 28 Oct. 2022

Helse har løpende søknadsbehandling, som betyr at det framover vil gå kortere tid fra en søknad er sendt inn til søker får svar. Illustrasjon: Elisabeth Moseng

Helse

  • Høsten 2022 ble programmet Helse delt i to.
  • Det to nye programmene heter Helse og Utvikling.
  • I «nye» Helse kan man søke om opptil 400.000 kroner.
  • Programmet har løpende søknadsbehandling, og det skal gå maks 45 dager fra man søker til man får svar.

16. november klokken 13 blir aller første tildeling i «nye» Helse offentliggjort. Deretter vil det gå maks 45 dager fra en søknad er sendt inn til søker får svar.

Bakgrunnen for at det har tatt lengre tid i starten er at for å sikre kvaliteten på søknadsbehandlingen måtte det komme inn hundre søknader før første tildeling kunne skje.

Dette for å gi fagutvalget et godt nok grunnlag til å vurdere søknadene.

Den milepælen skjedde fredag 28. oktober 2022. Det betyr at fagutvalget nå er i full gang med å behandle søknader fram mot første tildeling, som altså blir 16. november klokken 13.

Så langt har det kommet inn færre søknader enn forventet, som kan bety at det blir noe høyere tildelingsprosent enn tidligere.

Med løpende søknadsbehandling vil det alltid være mulig å sende inn søknader i programmet Helse. Så om du har en god idé til et prosjekt anbefaler vi deg å lese mer på denne siden, for å se hvordan du kan søke støtte.