– Stiftelsen Dams tildelinger treffer godt på mestring og deltakelse

For femte gang publiseres «Analyse av bevilgninger og samfunnsnytte».

DAM Redaksjonen • 26 May. 2023

Rapporten går gjennom prosjektstøtten Stiftelsen Dam gjorde i 2022, samt historiske data. Resultatene viser blant annet at prosjektstøtten fra Dam bidrar til mestring og deltakelse i samfunnet. Her fra fire ulike prosjekter stiftelsen har støttet (se linker nederst i saken). Foto: Stiftelsen Dam

– I 2022 delte vi ut rekordstore summer til helseprosjekter og helseforskning innen psykisk helse. Vi tror at det delvis kan skyldes at mange av våre søkerorganisasjoner hadde et økt fokus på psykisk helse under, og i kjølvannet av, pandemien, sier leder for programtuvikling i Stiftelsen Dam, Ida Svege.

Hun har utarbeidet rapporten «Analyser av samfunnsnytte og bevilgninger 2023», som er et ledd i stiftelsens kvalitetssikringsarbeid.

Unik økning til psykisk helse

I rapporten sammenliknes også tildelingene fra Dam med andre finansiørers tildelinger. Den store økningen til psykisk helse ser ut til å være unikt for stiftelsen.

Ida Svege

– Når det gjelder bevilgninger til helseforskning fra andre forskningsfinansiørere i Norge ser vi ingen tilsvarende økning for psykisk helse. Derimot bevilget Norges forskningsråd og de regionale helseforetakene betydelig mer til forskning på infeksjonssykdommer, altså covid-19, og til forskning på forebyggende tiltak. Tilsvarende økning så vi ikke for stiftelsens tildelinger, sier Svege.

Her kan du se tidligere analyser og rapporter Stiftelsen Dam har publisert

Treffer godt på mestring og deltakelse

Det er femte gang rapporten gis ut. Målet er blant annet å forsøke å se effekten av tildelingene, sett opp mot sykdomsbyrden i samfunnet.

Dams tildelinger sett mot sykdomsbyrden

  • Dams bevilger mye til psykisk helse, hjernen og nervesystemet, og forplantning og fødsel relativt til sykdomsbyrden.
  • Stiftelsen treffer dårligere på kreft, muskel-skjelett, skader og ulykker, og lunger og luftveier.
  • Sammenlignet med andre finansiører av helseforskning bevilger Dam relativt sett mer til blant annet muskel-skjelett, hjerte og kar og skader og ulykker.

– Sykdomsbyrde kan måles som tapte leveår, ikke-dødelig helsetap og helsetapsjusterte leveår, hvor den siste er en slags kombinasjon av de første to. Stiftelsen Dam treffer best på sykdomsbyrde målt i ikke-dødelig helsetap, hvilket kan tolkes som at de prosjektene vi støtter i større grad retter seg mot mestring og deltakelse for personer som har en sykdom eller en funksjonsnedsettelse heller enn å redusere dødelighet, sier Svege.

Bidrar til ny kunnskap

I rapporten sees det også på hvordan Dam bidrar til ny kunnskap gjennom forskningstildelingene.

– Av de 310 forskningsprosjektene som startet opp i tidsrommet 2008-2016 er 81 prosent fullført, og våre doktorgradsstipendiater har en gjennomføringshastighet på linje med landsgjennomsnittet. Totalt har forskningsprosjektene vi gav støtte til i perioden 2008-2016 resultert i 896 vitenskapelige publikasjoner og 207 doktorgrader hittil, sier Svege.

Les om prosjektene som illustrerer denne saken: