Fagutvalg Frivillighetens program for besøk og aktivitet for eldre

Her finner du oversikt over hvem som sitter Stiftelsen Dams fagutvalg for Frivillighetens program for besøk og aktivitet for eldre (Aktivitetsprogrammet).

 • Bente Evensen, seniorrådgiver, Kompetansesenter Rus
 • Ellen Borge, sykepleier, Oslo kommune Hjemmesykepleie
 • Gisle Lunde, daglig leder, Gulset Nærmiljøsenter
 • Hilde Haaland Kramer, seksjonsleder, Seksjon for globalt samarbeid, DIKU
 • Hilde Tuhus Sørli, seksjonsleder service, Blindeforbundet
 • Johanne Vik Karachristianidou, pensjonist, tidligere blant annet frivillighetskoordinator og prosjektleder i Nasjonalforeningen for Folkehelsen
 • Kari Midtbø Kristiansen, daglig leder, Aldring og helse, Nasjonal kompetansetjeneste
 • Kirsten Linn Falch, faglig veileder, Noen AS
 • Lars Tore Haugan, fagsykepleier, Hommelvik helsetun, sentralstyremedlem i Diabetesforbundet
 • Linda Rykkje, professor, VID Høyskole
 • Michael B. Lensing, seniorrådgier, NevSom
 • Yngve Sommervoll, prosjektleder, NTNU
 • Øivind Skotland, pensjonist, helsefagutdannet med arbeid innen psykiatri og sosialmedisin, sist ansatt i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, medlem av sentralt brukerutvalg i OUS.

Nyttige lenker