Fagutvalg Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre

Her finner du oversikt over hvem som sitter Stiftelsen Dams fagutvalg for Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre (Aktivitetsprogrammet).

 • Yngve Sommervoll, prosjektleder, NTNU
 • Kirsten Linn Falch, faglig veileder, Noen AS
 • Ellen Borge, sykepleier, Oslo kommune Hjemmesykepleie
 • Linda Rykkje, professor, VID Høyskole
 • Johanne Vik Karachristianidou, pensjonist, tidligere blant annet frivillighetskoordinator og prosjektleder i Nasjonalforeningen for Folkehelsen
 • Michael B. Lensing, seniorrådgier, NevSom
 • Hilde Haaland Kramer, seksjonsleder, Seksjon for globalt samarbeid, DIKU
 • Ingjerd Haukeland, pensjonist, tidligere avdelingssjef, Logopedtjenesten Helse Bergen
 • Bente Evensen, seniorrådgiver, Kompetansesenter Rus
 • Øivind Skotland, pensjonist, helsefagutdannet med arbeid innen psykiatri og sosialmedisin, sist ansatt i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, medlem av sentralt brukerutvalg i OUS.
 • Gisle Lunde, daglig leder, Gulset Nærmiljøsenter
 • Lars Tore Haugan, fagsykepleier, Hommelvik helsetun, sentralstyremedlem i Diabetesforbundet
 • Hilde Tuhus Sørli, seksjonsleder service, Blindeforbundet
 • Kari Midtbø Kristiansen, daglig leder, Aldring og helse, Nasjonal kompetansetjeneste

Nyttige lenker