Aktivitetsprogrammet

Frivillighetens program for besøk og aktivitet for eldre (Aktivtetsprogrammet) er et program i samarbeid med Helsedirektoratet i forbindelse med koronapandemien.

Lurer du på noe om Aktivitetsprogrammet? Sjekk ofte stilte spørsmål her!

Regjeringen besluttet i 2020 å bevilge 400 millioner kroner til en tiltakspakke for sårbare eldre. Som ledd i dette fikk Stiftelsen Dam i oppgave av Helsedirektoratet å forvalte 50 millioner kroner (2020). Programmet ble videreført med 50 millioner kroner i løpet av 2021.

I 2022 gjenåpnes programmet med ytterligere 20 millioner kroner.

Målgruppe for programmet er frivillige organisasjoner med helseformål som er godkjent som søkerorganisasjon i Stiftelsen Dam.

Programmet skal støtte tidsavgrensede tiltak med mål om å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse hos sårbare eldre og eldre som har fått redusert sine tjenester grunnet smittevernhensyn forbundet med koronapandemien.

Det skal prioriteres å gi støtte til besøksvert- og besøksvenntjenester rettet mot eldre, tiltak som sikrer sosialt samvær eller tilbyr praktiske tjenester, møteplasser og aktiviteter for eldre som er sosialt isolert som følge av smitteverntiltakene, samt tiltak for å bedre organisasjonenes beredskap for opprettholdelse av tilbud til sårbare eldre.

Ofte stilte spørsmål:

Hvor finner jeg søknadssystemet?

Alle søknader må fylles ut i og leveres gjennom søknadssystemet SurveyMonkey Apply.

Se eksempel på søknadsskjemaet her.

Hvordan får jeg tilgang til søknadssystemet?

Alle organisasjoner med søkerrett hos Stiftelsen Dam kan søke om prosjektmidler gjennom dette programmet. Den som er oppført som organisasjonens primære administrator i søknadssystemet SurveyMonkey Apply har mottatt en invitasjon per e-post. Dersom du er prosjektkoordinator i Stiftelsen Dams ordinære søknadssystem Damnett og ikke har mottatt en invitasjon anbefaler vi at du aller først sjekker søppelposten din. Dersom du ikke finner eposten kan du ta kontakt med våre rådgivere på programdrift, Marie Topaas Storm eller Lisa Nome.

Det er videre organisasjonens administrator som oppretter søknader og inviterer personer som skal bidra i utformingen av søknadene. Når organisasjonens administrator legger til samarbeidspartnere sendes det en systemgenerert invitasjon per e-post til den aktuelle personen. For å få tilgang til systemet må den som legges til av organisasjonens administrator aktivere sin brukerkonto ved å klikke på Join now i invitasjonen som sendes ut per e-post. Dersom brukerkontoen ikke er aktivert, vil man ikke få tilgang til systemet eller til den enkelte søknad.

Hvis du får beskjeden «Whoops! We couldn’t find what you were looking for. (404)» når du forsøker å registrere deg eller logge inn skyldes dette gjerne at din brukerkonto ikke er aktivert eller at du bruker feil opplysninger når du logger inn. Da må du …

… forsikre deg at din brukerkonto er aktivert.

… forsikre deg at du er på riktig adresse (dam.smapply.io).

… forsøke ulike nettlesere.

… forsøke å slette informasjonskapsler for så å logge inn på nytt.

… forsikre deg at du bruker riktig brukernavn og passord (brukernavnet ditt i systemet er din e-post-adresse).

Dersom du opplever vedvarende problemer med å logge inn (selv om du har aktivert din brukerkonto i e-posten du mottok fra SurveyMonkey Apply og selv om brukernavn og passord er riktig) vil du få best og raskest hjelp ved å kontakte support hos SurveyMonkey Apply på support@smapply.io. De har åpent mandag-fredag klokken 13-23 og lørdag/søndag klokken 15-21. Alle henvendelser dit må skrives på engelsk.

Hvem oppretter søknaden min?

Det er sentralleddet i søkerorganisasjonen ved prosjektkoordinator som oppretter søknaden. Dersom du skal bistå i arbeidet med utformingen av en søknad er det organisasjonen som oppretter søknaden for deg og du får en invitasjon til SurveyMonkey Apply på epost.

Hvem kan søke?

Det er en organisasjon med søkerrett hos Stiftelsen Dam som står som ansvarlig for søknaden, men prosjektleder kan være tilknyttet lokallag, eksterne instanser eller frivillige. Det er den som har rollen som søkerorganisasjonens administrator i SurveyMonkey Apply som oppretter søknaden og legger til prosjektleder.

Jeg får ikke lagt til prosjektleder i søknaden

Prosjektledere/samarbeidspartnere legges til som members under organisasjonsinformasjon i SurveyMonkey Apply. Dette må gjøres før prosjektleder/samarbeidspartner kan legges til i den enkelte søknaden (se forklaring i brukerveiledningen på hvordan du gjør dette). Det er bare organisasjonens administrator som kan gjøre dette.

Kan jeg endre navn på søknaden etter at jeg har opprettet den?

Ja, du kan endre navn på søknaden helt til du sender den inn. Etter at søknaden er sendt inn er det ikke mulig å endre navnet på den.

Hvordan fyller jeg ut søknaden?

Ved å følge brukerveiledningen får du en trinn-for-trinn-forklaring på hvordan du oppretter søknadsskjemaet, og hvordan søknadssystemet SurveyMonkey Apply fungerer.

Hvordan lager jeg CV-en?

CV-en skal fylles inn i en egen mal, som du finner her. Den skal være maks to sider med skriftstørrelse 11. Det må benyttes standardisert mal for CV for at vedlegget skal godkjennes.

Når er søknadsfristen?

Tidligere var det løpende søknadsfrist i dette programmet, men når programmet gjenåpner i februar 2022 blir det satt følgende søknadsfrist: 23. mars 2022 klokken 23:59.

Når får jeg svar?

Svaret offentliggjøres 8. april 2022 klokken 13.00 på Stiftelsen Dams nettsider. Administrator i søkerorganisasjonen vil få epost når søknaden er ferdigbehandlet.

Tidligere var det løpende søknadsfrist og tildeling i dette programmet, og det ble lagt opp til at alle søkere fikk svar innen 14 dager etter at søknaden ble sendt inn til Stiftelsen Dam.

Hvem sender inn søknaden?

Det er i hovedsak organisasjonens administrator som sender søknaden til Stiftelsen Dam. Denne personen har rollen project owner i SurveyMonkey Apply. Dersom organisasjonens administrator ønsker å delegere dette ansvaret til en annen person er det mulig å gi rollen project owner til en annen person, som da sender inn søknaden.

Vær imidlertid oppmerksom på at det kun er organisasjonens administrator som kan signere kontrakt for de søknadene som innvilges. Dette betyr at ansvaret for søknaden må tilbakeføres til organisasjonens administrator dersom ansvaret for søknaden innledningsvis er overdratt til en annen person.

Hva kan det søkes om?

I utlysningen er rammene for dette programmet definert. Der finner du også mer informasjon om hva du kan søke om.

Kan jeg søke om forskningsmidler?

Ja, men de samme begrensningene i tid og sum gjelder (avsluttes innen 30.06.2023 og maks 700.000 kroner per prosjekt). Det er ikke mulig å søke om penger til å dekke opp lønn/drift til pågående forskningsprosjekter (eller andre pågående prosjekter) som blir rammet av koronakrisen.

Hvordan blir prosjektet mitt vurdert?

Det er opprettet et eget fagutvalg bestående av eksterne personer som vurderer alle søknader. Hver søknad blir vurdert av tre personer som vurderer søknadene uavhengig av hverandre.

Les mer om søknadsbehandlingen her.

Hvordan vet jeg om prosjektet mitt har fått støtte?

Alle som har søkt får beskjed på epost når fagutvalget har behandlet søknaden ferdig. Informasjon om innvilgede prosjekter vil bli publisert på Stiftelsen Dams nettside. Dersom en tildeling blir publisert uten at du har fått beskjed om innvilgelse/avslag på ditt prosjekt betyr det at din søknad ikke er behandlet enda.

De som har vurdert søknaden min har tatt feil og er i tillegg veldig uenige. Hvorfor det?

I 2020 vedtok vi våre Retningslinjer for åpenhet. I motsetning til mange andre som deler ut midler og behandler søknader har vi valgt å dele mye informasjon om vår søknadsbehandling. I Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre deler vi totalkarakteren til hvert fagutvalgsmedlem.

Veldig ofte er de som vurderer søknadene ganske uenige i sine vurderinger. Det er et kjent problem i slike vurderingsprosesser og noe vi har jobbet mye med. At de ofte er uenig betyr imidlertid at tilbakemeldingene som søkerne får, kan sprike veldig og skape mye frustrasjon. Det samme skjer når de som vurderer søknadene misforstår innholdet i søknaden eller går glipp av viktig informasjon.

Vi mener likevel at de individuelle karakterene gir det riktigste bildet av vurderingsprosessen – selv om det blir et rotete bilde.

Vi jobber hele tiden for å sikre så gode vurderingsprosesser som mulig (se dam.no/bedre-soknadsbehandling). Blant annet er vi i gang med å utvikle et opplæringskurs for fagutvalgsmedlemmene våre og vi har begynt å gi dem systematiske tilbakemeldinger på vurderingene deres. Håpet er at det vil føre til at de tolker både kriteriene våre og karakterskalaen vår på en likere måte (se dam.no/feedback). Likevel vil nok både uenigheten og feilvurderingene vil nok være med oss i uoverskuelig framtid. 

Dette er også grunnen til at vi bruker flere uavhengige eksperter når søknadene skal vurderes.

Når kan jeg sette i gang prosjektet?

Dersom prosjektet ditt innvilges får du beskjed om å signere en kontrakt og fylle ut en startrapport i SurveyMonkey Apply. Dette må gjøres innen 14 dager. Noen få dager etter at dette er gjort utbetales prosjektmidlene.

Hvordan skal disse prosjektene slutt- og regnskapsrapporteres?

Sluttrapportering i Aktivitetsprogrammet skal fylles ut som en oppgave i SurveyMonkey Apply. Det er en felles slutt- og regnskapsrapport med utgangspunkt i søknaden og oppstartsrapporten. Det skal rapporteres på gjennomført aktivitet, måloppnåelse og bruk av midlene.

Det er prosjektets samlede utgifter og inntekter det skal leveres regnskap for, inklusive andre eventuelle tilskudd og inntekter til prosjektet.

Det skal ikke avlegges regnskap for administrasjonstillegget som følger bevilgningen, med mindre tillegget (eller deler av det) er tilført prosjektet. Dersom administrasjonstillegget er tilført prosjektet, føres dette opp sammen med “egne midler” i rapporten.

For prosjekter med tildeling større enn kr 300.000 kreves det i tillegg revisorattestasjon. Mer om revisjon finner du på www.dam.no/revisjon/.

Her kan du se eksempel på sluttrapporten i SMA.

Her kan du lese mer og se stegene for rapportering.

Support

Finner du ikke svar på det du lurer på?

Dersom du ikke finner svar på det du lurer på her kan du ta kontakt med administrator i søkerorganisasjonen.

Du kan også kontakte våre rådgivere på programdrift, Marie Topaas Storm eller Lisa Nome.

Du kan også ta kontakt med support hos SurveyMonkey Apply på support@smapply.io. De har åpent mandag–fredag klokken 13-23 og lørdag/søndag klokken 15-21. Alle henvendelser dit må skrives på engelsk.