Til deg som har mottatt støtte

Her finner du nyttig informasjon til deg som har mottatt støtte gjennom Frivillighetens program for besøk og aktivitet for eldre (Aktivitetsprogrammet).

Lurer du på noe om Aktivitetsprogrammet? Sjekk ofte stilte spørsmål her!

For Stiftelsen Dam er det svært vesentlig at resultater og erfaringer fra gjennomførte prosjekter blir tilgjengelig for alle.

Kreditering

Stiftelsen Dam sprer informasjon om prosjekter, prosjektresultater og sluttrapporter, blant annet gjennom vårt prosjektbibliotek og gjennom omtaler på våre egne nettsider.

Dersom du har fått støtte ønsker vi at du krediterer oss, enten med tekst, logo eller begge deler i omtale av prosjektet. Les mer og last ned logoen vår dette her.

Organisasjonene oppfordres til å bruke resultatene bevisst for kompetansebygging og utvikling i eget arbeid.

Rapportering

Sluttrapport og regnskap

Det er lagt opp til enkel rapportering i SurveyMonkey Apply.

Det er en felles slutt- og regnskapsrapport med utgangspunkt i søknaden og oppstartsrapporten. Det skal rapporteres på gjennomført aktivitet, måloppnåelse og bruk av midlene.

Det er prosjektets samlede utgifter og inntekter det skal leveres regnskap for, inklusive andre eventuelle tilskudd og inntekter til prosjektet.

Det skal ikke avlegges regnskap for administrasjonstillegget som følger bevilgningen, med mindre tillegget (eller deler av det) er tilført prosjektet. Dersom administrasjonstillegget er tilført prosjektet, føres dette opp sammen med “egne midler” i rapporten.

For prosjekter med tildeling større enn kr 300.000 kreves det i tillegg revisorattestasjon. Mer om revisjon finner du her.

Her kan du se eksempel på sluttrapporten i SMA.

Tilgang og utfylling av sluttrapport

 1. Gå inn på dam.smapply.io og finn prosjektet du skal rapportere på.
 2. Inne i prosjektet er det viktig å sjekke listen på venstre side (members). Den øverste personen har rollen som eier av prosjektet (owner). Rollen kan endres av PK/administrator i organisasjonen.
 3. For å få tilgang til oppgaven «Sluttrapport» må dere først svare «ja» på «Skjema: Klar for sluttrapport?»
  • Bekreft ved å trykke på «mark as complete».
  • Eier av prosjektet (owner) må trykke «submit» for å sende prosjektet videre. Da skal skjema for sluttrapport åpne seg.
 4. Sluttrapporten skal fylles ut av prosjektleder (innholdet lagres automatisk underveis).
  • Bekreft at sluttrapporten er klar ved å trykke på «mark as complete».
  • Husk å legge ved revisorattestasjon dersom tildelingen fra Stiftelsen Dam var på over 300.000 kroner. Andre vedlegg skal ikke inkluderes.
  • Eier av prosjektet (owner) må trykke «submit» for å sende prosjektet videre. Da går rapporten til vurdering hos Stiftelsen Dam.
  • Det sendes ut bekreftelse på epost til eier av prosjektet og administrator i organisasjonen.

Frister for rapportering

Det er fire frister for innsending av sluttrapport basert på når søknaden ble sendt inn.

 1. Søknader sendt inn før 18.01.21 skal rapportere senest 31.03.22
 2. Søknader sendt inn mellom 18.01. og 09.06.21 skal rapportere senest 31.08.22
 3. Søknader sendt inn mellom 09.06.21 og 17.02.22 skal rapportere senest 31.03.23
 4. Søknader sendt inn etter 17.02.22 skal rapportere senest 31.08.23

Tilbakebetaling av midler ved prosjektslutt

Når det er ubrukte midler i prosjektet ved avslutning, må disse midlene returneres til Stiftelsen Dam snarest mulig etter at prosjektet er avsluttet.

Innbetaling må merkes tydelig med prosjektidentifikasjon, prosjektnummer, prosjektnavn og søkerorganisasjon. Kontonummer 1644.08.49672 skal benyttes.