Finn søkerorganisasjon

Organisasjon Kontaktperson Kontakt
A-LARM Forum for Åpenhet om Rus og Behandling Hanne Merethe Nøding Kontakt
ADHD Norge Monica Foss Ødeby Kontakt
Autismeforeningen i Norge Janicke Frostad-Mathisen Kontakt
Cerebral Parese-foreningen Anita Hanken Kontakt
Den Norske Turistforening Marte Bulie Kontakt
Diabetesforbundet Thale Solli Kvernberg Kontakt
Dysleksi Norge Rita Lie Kontakt
Epilepsiforbundet Jørn Sibeko Kontakt
FMR: Fellesskap-Menneskeverd-Rusfrihet Knut T. Reinås Kontakt
Foreningen for hjertesyke barn Torunn Fjær-Haugvik Kontakt
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Hanne Erdal Witsø Kontakt
Hest og Helse Anette Isaksen Kontakt
Hjernerådet Peggy Ranheim Kontakt
Hjernesvulstforeningen Rolf Johan Ledal Kontakt
Hørselshemmedes Landsforbund Steinar Birkeland Kontakt
Ivareta – Pårørende berørt av rus Anongnat Nak-in Amundsen Kontakt
Kreftforeningen Arve Lauvnes Kontakt
Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte Marit Lundberg Kontakt
Landsforeningen uventet barnedød Vilde von Krogh Kontakt
LHL Irene Steinsvik Kontakt
Mental Helse Johanna Myklebust Kontakt
Mental Helse Ungdom Ranveig Stava Kontakt
Multippel Sklerose forbundet i Norge Kristi Herje Haga Kontakt
Nasjonalforeningen for folkehelsen Øivind Kristensen Kontakt
Norges Astma- og Allergiforbund Dace Kaleja Kontakt
Norges Bedriftsidrettsforbund Kjetil Olsen Haugelund Kontakt
Norges Blindeforbund Eirik Asker Pettersen Kontakt
Norges Døveforbund Arash Bagharzadeh Kontakt
Norges Fibromyalgi Forbund Tonje Steen Kontakt
Norges Handikapforbund Ellen Trondsen Kontakt
Norges Myalgisk Encefalopati Forening Rune Hoddevik Kontakt
Norges Parkinsonforbund Kathrine Veland Kontakt