Deler ut familiepakker til utsatte familier i Drammen

KFUK-KFUM vil stille opp for utsatte barnefamilier, og har delt ut 800 aktivitetspakker for familier i Drammen.

KFUK-KFUM hjelper mange familier i en ekstra vanskelig situasjon. Foto: KFUK-KFUM

KFUK-KFUM ønsker å vise utsatte barnefamilier i Drammen at en samlet frivillighet stiller opp i en vanskelig tid. Dette gjør de ved å dele ut familiepakker.

– Vi har delt ut mat og leker til ca 800 familier i Drammen. Vi har fått til dette på rekordtid fordi en samlet frivillighet gikk sammen om å realisere dette prosjektet sammen med kommunen, forteller prosjektleder Kim André Bjerkestrand.

Rundt 2200 barn har fått aktivitetspakker med leker, påskeegg eller andre gleder for å lyse opp en tøffere hverdag.

Prosjektet fikk støtte gjennom Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien.

Dette er en matpakke samt aktivitetspakke til to barn. Foto: KFUK-KFUM

Positive tilbakemeldinger

– På dette prosjektet har vi fått utrolig mye gode tilbakemeldinger. Vi har en lang liste over takknemlige familier som har vært målgruppen for dette tilbudet, forteller Bjerkestrand.

Mange frivillige er takknemlige for å kunne bidra. Frivillige organisasjoner og Drammen kommune har også vært svært positive til denne måten å jobbe sammen på.

Bjerkeland sier at de har også blitt kontaktet av aktører andre steder i landet som ønsker å gjøre noe liknende. De er allerede i gang med et tilsvarende prosjekt i Haugesund.

KFUK-KFUM har delt ut mat og leker til ca. 800 familier i Drammen. Foto: KFUK-KFUM

Sluttrapportsammendrag

En unik faktor i dette prosjektet var tidsplanen, omfang og hvor fort prosjektet gikk fra ide til gjennomføring. I løpet av en måned gikk vi fra ide til over 1000 familiepakker levert på døren til familier i utfordrende situasjoner takket være et samarbeid mellom kommunen, majoriteten av de frivillige organisasjonene og ulike trossamfunn i Drammen kommune.

Målet om å levere 1000 familiepakker på døren til utsatte barnefamilier nådde vi med god margin, men veien dit ble naturlig nok ikke helt som planlagt. Som en konsekvens av tempo i prosjektet var det naturlig at veien ble litt til mens vi gikk, selv om målet hele tiden var klart. Vi etablerte raskt en styringsgruppe og nøkkelroller som fikk koordinert alt av ressurser, frivillige og fremdrift i prosjektet som på et tidspunkt involverte langt over 100 personer.

De tydeligste endringene vi gjorde var et resultat av muligheter som dukket opp og en fortløpende analyse av påmeldinger fra familier som ønsket familiepakker. Et eksempel på en mulighet som endret planen var da vi utsatte å dele likt til påmelding for offentligheten når alle diakonene i Drammen tok på seg oppgaven å ringe alle sosialarbeidere i skoler og barnehager i kommunen for å sikre at vi kunne kontakte familier vi visste var i utsatte posisjoner først.

Alle familier som benyttet seg av tilbudet meldte interesse via et elektronisk skjema hvor man kunne krysse av for om man ønsker, aktivitetshefte, mat, eller leker (tilpasset alder og kjønn og antall barn) Et eksempel på en justering vi gjorde som følge av fortløpende analyse av familier som melde interesse for dette tilbudet var den store pågangen av familier som ønsket mat. Som en følge av det leverte vi ut ca 650 matpakker (mat for ca en uke for en familie på 4) og ikke 500 som var målet.

Utfallet til slutt var over 1000 familier som fikk levert en skreddersydd pakke på døren med aktivitetshefte, leker og aktiviteter tilpasset alder for barna og for noen også matvarer. I alt leverte vi ut leker til i overkant av 2200 barn. I tillegg gikk en liten andel av de totale midlene som kom inn til en videreføring av prosjektet i mindre skala i regi av de frivillige organisasjonene som hadde sitt primære virke tettest knyttet til aktivitetene i dette prosjektet, og med det best forutsetning for å nyttiggjøre seg av resursene som var tilgjengelig etter at prosjektet med å nå 1000 familier i Drammen var avsluttet.


Søknadssammendrag

Målet med prosjektet er å vise utsatte barnefamilier i Drammen at en samlet frivillighet stiller opp i en vanskelig tid. Dette gjør vi ved å dele ut 1000 familiepakker.

Dette prosjektet har gått fra ide til virkelighet på rekordtid. Fra første planleggingsmøte gikk det bare en uke før de første 250 familiene i Drammen fikk levert matvarer, påskeegg, leker, smittevernsråd og aktivitetshefte på døren. Over 20 ulike aktører og 100 frivillige har stått på til alle døgnets tider for å få dette prosjektet i gang på rekordtid for å dekke et akutt behov. Etter påske har vi forsatt arbeidet med utdeling og håper å være i mål med prosjektet ved utgangen av april måned.

Dette er et unikt prosjekt som virkelig har vist verdien av samarbeid, både på tvers av frivillige organisasjoner og mellom offentlig og frivillig sektor. Noen av aktørene som er med å realiserer dette prosjektet er Forandringshuset Drammen, Drammen Sanitetsforeningen, Kirkens Bymisjon Drammen, Røde Kors Drammen, Redd Barna Drammen, DNT Drammen og Omegn, Blå Kors Barnas Stasjon Drammen, Frelsesarméen Drammen, Maritastiftelsen, Mangfoldhuset Drammen, KFUK-KFUM Drammen, kirken i Drammen og Drammen Kommune.

I tillegg til å hjelpe mange familier i en ekstra vanskelig situasjon har dette prosjektet også skapt et langt bedre samarbeidsklima i Drammen blant frivillige og kommunale aktører.

Prosjektleder/forsker

Kim André Bjerkestrand

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien
Prosjektnavn
1000 Familiepakker til utsatte familier i Drammen
Organisasjon
KFUK-KFUM
Beløp Bevilget
Kr 200.000
Startdato
14.04.2020