Deler ut familiepakker til utsatte familier i Drammen

KFUK-KFUM vil stille opp for utsatte barnefamilier, og har delt ut 800 aktivitetspakker for familier i Drammen.

KFUK-KFUM hjelper mange familier i en ekstra vanskelig situasjon. Foto: KFUK-KFUM

KFUK-KFUM ønsker å vise utsatte barnefamilier i Drammen at en samlet frivillighet stiller opp i en vanskelig tid. Dette gjør de ved å dele ut familiepakker.

– Vi har delt ut mat og leker til ca 800 familier i Drammen. Vi har fått til dette på rekordtid fordi en samlet frivillighet gikk sammen om å realisere dette prosjektet sammen med kommunen, forteller prosjektleder Kim André Bjerkestrand.

Rundt 2200 barn har fått aktivitetspakker med leker, påskeegg eller andre gleder for å lyse opp en tøffere hverdag.

Prosjektet fikk støtte gjennom Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien.

Dette er en matpakke samt aktivitetspakke til to barn. Foto: KFUK-KFUM

Positive tilbakemeldinger

– På dette prosjektet har vi fått utrolig mye gode tilbakemeldinger. Vi har en lang liste over takknemlige familier som har vært målgruppen for dette tilbudet, forteller Bjerkestrand.

Mange frivillige er takknemlige for å kunne bidra. Frivillige organisasjoner og Drammen kommune har også vært svært positive til denne måten å jobbe sammen på.

Bjerkeland sier at de har også blitt kontaktet av aktører andre steder i landet som ønsker å gjøre noe liknende. De er allerede i gang med et tilsvarende prosjekt i Haugesund.

KFUK-KFUM har delt ut mat og leker til ca. 800 familier i Drammen. Foto: KFUK-KFUM

Søknadssammendrag

Målet med prosjektet er å vise utsatte barnefamilier i Drammen at en samlet frivillighet stiller opp i en vanskelig tid. Dette gjør vi ved å dele ut 1000 familiepakker.

Dette prosjektet har gått fra ide til virkelighet på rekordtid. Fra første planleggingsmøte gikk det bare en uke før de første 250 familiene i Drammen fikk levert matvarer, påskeegg, leker, smittevernsråd og aktivitetshefte på døren. Over 20 ulike aktører og 100 frivillige har stått på til alle døgnets tider for å få dette prosjektet i gang på rekordtid for å dekke et akutt behov. Etter påske har vi forsatt arbeidet med utdeling og håper å være i mål med prosjektet ved utgangen av april måned.

Dette er et unikt prosjekt som virkelig har vist verdien av samarbeid, både på tvers av frivillige organisasjoner og mellom offentlig og frivillig sektor. Noen av aktørene som er med å realiserer dette prosjektet er Forandringshuset Drammen, Drammen Sanitetsforeningen, Kirkens Bymisjon Drammen, Røde Kors Drammen, Redd Barna Drammen, DNT Drammen og Omegn, Blå Kors Barnas Stasjon Drammen, Frelsesarméen Drammen, Maritastiftelsen, Mangfoldhuset Drammen, KFUK-KFUM Drammen, kirken i Drammen og Drammen Kommune.

I tillegg til å hjelpe mange familier i en ekstra vanskelig situasjon har dette prosjektet også skapt et langt bedre samarbeidsklima i Drammen blant frivillige og kommunale aktører.

Prosjektleder/forsker

Kim André Bjerkestrand

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien
Prosjektnavn
1000 Familiepakker til utsatte familier i Drammen
Organisasjon
KFUK-KFUM
Beløp Bevilget
Kr 200.000
Startdato
14.04.2020