Forandringshuset som arena for samfunnsmusikkterapi – i samspill med frivilligheten

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Bakgrunnen for dette prosjektet bunner ut i følgende faktiske forhold, behov og problemer i samfunnet, men også muligheter for å forebygge de; 1. Ungdoms psykiske helse – tiden under og etter en pandemi 2. Ungdom som kategori og livsfase, og jakten etter identitet 3. Forandringshuset og samfunnsmusikkterapi som forebyggende ungdomsarbeid 4. Vi vil bety mer for flere – på lag med frivilligheten

Målsetting for prosjektet

Overordnet målsetting med prosjektet er å utvikle og etablere en driftsmodell der vi gjennom å mobilisere og kurse minimum 20 frivillige kan utvide tilbudet slik at minst 400 unge mennesker får delta, og får nye handlemuligheter til å påvirke sin egen helse og livskvalitet – gjennom musikk.

Målgruppe

Ungdom mellom 13 og 26 år med interesse for musikk og med spesielt fokus på ungdom som allerede er i kontakt med hjelpeapparatet

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

400

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Vi skal utvikle en driftsmodell for musikktilbudet ved Forandringshuset Grønland, som skal ledes av en musikkterapeut, gjennom medvirkende ungdommer og i samarbeid med frivillige. Fokus for tiltaket er deltakelse, helse og livskvalitet gjennom musikk. Ungdommene får som tidligere jobbe med musikkterapeut, 1:1, men virksomheten overføres i større grad til frivillige. 1:1- arbeidet forbeholdes til ungdommer som har ekstra behov for det. Dette kan eksempelvis være våre egne ungdommer, eller ungdommer som er rekrutterte fra våre samarbeidspartnere. De frivillige rekrutteres inn mot tilbudet og mobiliseres dit de kan og ønsker å bidra, koordineres sammen med andre frivillige, og kurses og veiledes av musikkterapeut, individuelt og i grupper. Sammen samarbeider ungdommer, frivillige og musikkterapeut ved Forandringshuset Grønland om kurs og workshops, konsertarrangement og oppretting av nye musikkaktiviteter. Følgende aktiviteter skal gjennomføres: -Musikkstudio -Gruppeaktiviteter med fokus på læring, utvikling, mestring og fellesskap -Kurs og workshops relatert til musikk hver 2. måned -Sosiale møtekvelder for alle musikkinteresserte -Fellesskapsarenaer og konsertarrangement -Musikkgruppe -Sangskriving -Bandmetodikk -Performance

Fremdriftsplan for prosjektet

Fremdriftsplan: Fase 1 – 2022 Oppstart Rekruttere frivillige og i tett samspill med prosjektgruppe og frivillige teste ut modell i praksis Utvikling av kurs etter behov Evaluere og justere Fase 2 – 2023-24 Pilotere modell Løpende rekruttering, kursing og aktivitet Evaluere Fase 3 – 2024 Løpende rekruttering, kursing og aktiviteter Ferdigstille veileder Rapportere Prosjektgruppen har løpende kvartalsvise møter i hele prosjektperioden

Detaljer
Program
Helse vår (2022)
Prosjektnavn
Forandringshuset som arena for samfunnsmusikkterapi – i samspill med frivilligheten
Organisasjon
Norges KFUK-KFUM
Beløp Bevilget
2022: kr 600 000, 2023: kr 600 000
Startdato
01.07.2022
Sluttdato
30.06.2024
Status
Under gjennomføring