Koronatilpassede aktiviteter for barnefamilier i utenforskap

Søknadssammendrag

Etter månedsvis med sosial nedstengning der mange har følt seg alene og isolert, er det blitt et stort behov for sosiale møteplasser for mødre som er alene hjemme med barn og for barn som ikke deltar på organiserte fritidsaktiviteter. Med bakgrunn i det vi opplever som et behov for et trygt aktivitetstilbud og hjelp til å få et sosialt nettverk blant barnefamilier som opplever utenforskap, hvorav de fleste har minoritetsbakgrunn, ønsker vi med støtte fra DAM å starte tre nye tilbud i vårt lekelokale for målgruppen;

  1. Sosial møteplass for mødre i svangerskapspermisjon og deres barn
  2. Sosial møteplass for barn 1 – 5 år som ikke går i barnehage og deres mødre
  3. Fritidstilbud for «tweens», 5. – 7. klasse

Prosjektets målsetning er å etablere nye, tilrettelagte og behovsprøvde møteplasser for barn og barnefamilier som har opplevd pandemien som særlig krevende, og bygge tillit og relasjon til målgruppen med mål om at de på sikt også deltar på flere av våre tilbud. Målet er å nå ut til minst 300 unike deltakere med ukentlige aktiviteter i 55 uker fom juni 2021.

Sentralt i dette arbeidet er frivillige og et metodisk og målrettet arbeid med brukermedvirkning, hvor vi bevisst rekrutterer inn frivillige fra målgruppen for å gi eierskap og forme tilbudet i tråd med ønsker fra målgruppen.

I løpet av prosjektet vil vi også å utvikle et eget ressursmateriell for hvordan mødre selv kan starte opp og drive enkle, meningsfulle aktiviteter for seg selv og andre mødre som opplever utenforskap i svangerskapspermisjonen.

Vi forventer at prosjektet på kort sikt vil bidra til bedre psykisk helse for både barn og foresatte gjennom sosial tilhørighet og positive opplevelser. På lengre sikt tror vi prosjektet vil bidra til sosial mobilitet og integrering av barn og barnefamilier som av ulike grunner lever i utenforskap.

Prosjektleder/forsker

Johanne Lis Sandnes

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Koronatilpassede aktiviteter for barnefamilier i utenforskap
Organisasjon
Norges KFUK-KFUM
Beløp Bevilget
Kr 369.300
Startdato
26.05.2021