Inkludering av barn og unge i utenforskap gjennom gaming

Søknadssammendrag

Antall personer i målgruppen

500

Fremdriftsplan

Prosjektleder vil ha ansvar for planlegging og tilrettelegging av prosjektet. Dette innebærer hovedsakelig ansvar for metodeutvikling, fordeling av ansvar, fremdrift, kunnskapsløft hos andre ansatte og samarbeidspartnere, datainnsamling og rapportering av prosjektet. Resterende prosjektarbeidere vil ha ansvar for lokal gjennomføring av prosjektet, oppfølging av deltakere samt dialog med prosjektleder knyttet til tilbakemeldinger og innspill. Prosjektgruppen vil ha kvartalsvise møter for å sikre nasjonal medvirkning og felles arbeidsretning. Samtlige i prosjektgruppen vil ha ansvar for rekruttering av deltakere fra startdato 01.05.2023. Praktisk vil dette gjøres gjennom å informere om tilbudet til barn og unge som allerede deltar i diverse andre aktiviteter arrangert av KFUK-KFUM og de ulike Forandringshusene som tilhører organisasjonen. I tillegg er våre etablerte samarbeid er en av de viktigste metodene våre for å sikre mårettet rekruttering. Spesifikt for gaming kan vi blant annet nevne Esportalliansen, Gamera, Drammen idrettsråd og ulike lokale klubber og flere av kommunene hvor vi har etablert Forandringshus. Prosjektleder vil etter 6 måneder prosjekterfaring utarbeide et metode-dokument som vil kunne brukes av andre Forandringshus, andre deler av KFUK-KFUM og samarbeidsaktører. Prosjektleder vil ved endt prosjekt ha hovedanvar for rapportskriving, med hjelp og innspill fra resten av prosjektgruppen.

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Inkludering av barn og unge i utenforskap gjennom gaming
Organisasjon
Norges KFUK-KFUM
Beløp Bevilget
2023: kr 268 000, 2024: kr 132 000
Startdato
01.06.2023
Sluttdato
01.06.2024
Status
Under gjennomføring