En mangfoldig frivillighet

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Det er en kjent sak at arbeidet med mangfold ofte vurderes som tilleggsattributter ved organisasjonen sin aktivitet, fremfor å berøre kjernen i organisasjonsaktiviteten. Det er også en kjent erfaring at når man snakker om mangfold så begrenses det ofte til synlighet og representasjon: Synlighet i forståelsen av synlig minoritetsstatus (rasifisering eller synlig funksjonsnedsettelse), og at målet om mangfold reduseres til å få de representert gjennom bilder eller i verv. Vi ønsker å utvikle et omfattende og interaktivt måleverktøy/nettressurs med fokus på mangfoldsarbeid for frivilligheten

Målsetting for prosjektet

Utvikle en interaktiv nettportal der organisasjoner både kan kartlegge hvordan deres mangfoldsarbeid er i dag, hva de gjør bra og hva de kan bli flinkere på så vel som å gi dem nyttige ressurser, og målrettede verktøy og oppskrifter for å styrke mangfoldsarbeid for alle organisasjonens ledd.

Målgruppe

Målgruppe: Alle personer som bryter majoritetsnormen i samfunnet som får bedre tilgang på mer inkluderende frivillige organisasjoner.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

50000

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Tiltak: – Gjennomføre en kartlegging av fire organisasjoner som har ungdom blant sin målgruppe – Utvikle et godt verktøy som kartlegger og styrker mangfoldsarbeidet i frivillige organisasjoner – Pilotere verktøyet på utvalgte organisasjoner – Utvikle en nettbasert ressurs der frivillige organisasjoner kan vurdere og styrke mangfoldsarbeidet sitt – Formidling av nettressurs blant frivillige organisasjoner

Fremdriftsplan for prosjektet

1: kartlegging og kunnskapsinnhenting av fire utvalgte organisasjoner. Møter med styringsgruppe og ressursgruppe. 2: Fortsette kartlegging, og samle innhentet kunnskap i samarbeid med hele prosjektgruppa. Utvikle en nettressurs med hensikt å kartlegge mangfold i frivillige organisasjoner. 3: Pilotere nettressursen for utvalgte organisasjoner. Koordinere møter mellom prosjektgruppe og ressursgruppe. Lansere nettressursen, arrangere fagsamling.

Prosjektleder

Hasti Hamidiasl

Detaljer
Program
Helse vår (2021)
Prosjektnavn
En mangfoldig frivillighet
Organisasjon
Norges KFUK-KFUM
Org.ledd
Frivillighet Norge, LNU, Unge Funksjonshemmede
Beløp Bevilget
2021: kr 700 000, 2022: kr 700 000
Startdato
01.07.2021
Sluttdato
15.01.2024
Status
Under gjennomføring