Å leve med det – etterlatte forteller

Søknadssammendrag

Selvmord er et stort samfunnsproblem, i tillegg til omfattende lider hos svært mange mennesker vært år. Der er et stort behov for litteratur myntet på selvmordsetterlatte ?

særlig erfaringsbaserte bøke fra etterlatte
.
Boken det her søkes støtte til presenterer selvmordetterlattes egne tekster. Slike erfaringsbaserte tekster er svært betydningsfulle fordi de skaper gjenkjenning hos ? og kan gi trøst og håp til – andre etterlatte. Samtidig dokumenterer denne boken hvordan skriving kan ha en viktig terapeutisk funksjon for etterlatte i sitt arbeid med å bearbeide sjokket og sorgen, og komme seg videre med eget liv etter et selvmord.

Tekstene har fremkommet gjennom prosjektet ?Skapende ressursgruppe for etterlatte ved selvmord?, som ble gjennomført med midler fra HR høsten 2009. Dette samlingsbaserte prosjektet ble gjennomført i form av tre terapeutiske skrivesamlinger á to dager med 16 etterlatte, med forfatter/skrivelærer Merete Morken Andersen og familiterapeut/psykoterapeut Eduardo Verdu som faglig ansvarlige.

Tekstene omhandler i hovedsak tre sentrale temaer for etterlatte ved selvmord: sjokket ved selvmordet, sorgen og veien videre. I tillegg vil boken også inneholde et kapittel av Merete Morken Andersen om hvordan etterlatte kan bruke skriving i sine bestrebelser på å komme videre i livet etter selvmordet, samt en innledning av bokens redaktør Elisabeth Endsjø.

Boken vil gjennomgående bli illustrert med fotografier av Maria Bjørnsen Bokneberg. Bokneberg er profesjonell fotograf og er selv etterlatt ved selvmord. Hennes fotografier vil samspille med den løpende teksten, samtidig som bildene har selvstendige visuelle kvaliteter.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2010_3_0140.pdf

Sluttrapportsammendrag

Prosjektet har hatt som formål å frembringe en bok som formidler reaksjoner, utfordringer og måter å mestre sjokket og sorgen fra personer som har opplevd å miste en av sine nærmeste i selvmord, og resulterte i boken «Avtrykk – etterlatte ved selvmord forteller», som ble lansert på et fagseminar på Litteraturhuset i Oslo 15. juni 2011.

Boken sprang ut av Skapende ressursgruppe for etterlatte ved selvmord som høsten 2009 samlet en gruppe etterlatte for å skrive tekster om erfaringer og utfordringer ved å være etterlatte ved selvmord. Faglig ansvarlige var forfatter og skrivelærer Merete Morken Andersen og psyko- og familieterapeut Eduardo Verdu. «Avtrykk» består av 17 tekster fra deltakere i denne ressursgruppa, i tillegg til fire tekster fra fire øvrige etterlatte som kom til under arbeidet med boken. I tillegg til disse tekstene inneholder boken en artikkel av forfatter og skrivelærer Merete Morken Andersen om hvordan man kan bruke skriving terapeutisk. Boken avsluttes med en fotodagbok av en ung etterlatt fotograf som viser hvordan store tap også kan bearbeides på flere måter enn ved å skrive.

Boken er dedn første norske bøken som gir stemme til en rekke etterlatte selv, og er tematisk inndelt i tre deler: «Sjokket», «Sorgen» og «Aksept». Den retter seg først og fremst mot etterlatte ved selvmord, men også mot alle som kommer i kontakt med etterlatte ved selvmord, som helsepersonell, skole- og barnehageansatte, politi og prester.

Boken har blitt godt mottatt av etterlatte, fått god omtale i flere avviser og fått flere gode anmeldelser i profesjonstidsskrifter som blant annet Tidsskrift for Den norske legeforeningen og Sykepleieren.

Prosjektleder/forsker

Einar Plyhn

Detaljer
Program
Rehabilitering (2010)
Prosjektnavn
Å leve med det – etterlatte forteller
Organisasjon
LEVE – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord
Beløp Bevilget
2011: kr 150 000
Startdato
01.01.2011
Sluttdato
01.05.2011
Status
Avsluttet