La menn være menn

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Studier viser at kvinner ofte har en emosjonell mestringsstil i taps- og sorgbearbeidelsen (følelses-oppsøkende), mens menn har en instrumentell strategi (handlingsorientert). Tross denne kunnskapen om ulikheter er det få tiltak som er rettet spesifikt mot menn. Menn opplyser også at de vegrer seg for å delta i ordinære sorggrupper, der målet er å dele tanker og følelser. Derfor ønsker LEVE å prøve ut en ren støttegruppe for selvmordsetterlatte menn i Osloregionen, basert på handlingsorientert mestringsstrategi. Målet er å skape et gruppeformat som inspirerer til flere mannlige støttegrupper.

Målsetting

Å tilby og utvikle en mal for rene sorggrupper for menn som er etterlatt ved selvmord, tilpasset menns handlingsorienterte (instrumentelle) mestringsstrategi ved sorgbearbeidelse.

Målgruppe

Voksne menn som er etterlatt ved selvmord og som hører til i Oslo og omegn.

Antall personer i målgruppen

10

Beskrivelse av gjennomføring

I kapittelet «Smertefull endring» i boken Å endres gjennom smerte – historier om posttraumatisk vekst, skriver selvmordsetterlatt i LEVE, Jon Schultz, om det spesielle samholdet i støttegruppen «Støttekamerater». Alle har opplevd å miste et barn. «Støttekamerater» har aspekter ved seg som vi ønsker å prøve ut i en organisert LEVE-gruppe for selvmordsetterlatte menn. Gruppa skal ikke preges av krav om å måtte dele eller sette ord på følelser, slik ordinære sorggrupper kan oppleves for menn. Ordinære sorggrupper er imidlertid enklere å styre og er mer forutsigbare enn en uformell støttegruppe. Samtalestrukturen i uformell gruppe er mer krevende. I tillegg består «Støttekamerater» av menn som har valgt samværet ut i fra like interesser, verdier og sosial status. I LEVEs støttegruppe kommer folk fra ulike samfunnslag, hvilket stiller større krav til sosial setting. Derfor trenger gruppen en viss regi gjennom en leder som er i stand til å «styre» gruppens uformelle form, samtidig som han er oppmerksom på sorgbearbeidelse og stimulerer flyten til naturlig samtale mellom tap og hverdag. En slik leder er psykolog Oddbjørn Sandvik, samt støtteleder Jon Schultz. Sandvik har lang erfaring med sorggrupper, menn og sorg og selvmordsetterlatte.

Fremdriftsplan

LEVE-gruppa møtes 1 gang per mnd. Starter opp i august 2018, med treff helt inn til jul. Gruppa starter opp igjen i januar og fortsetter frem til juni 2018. Ulike aktiviteter for gruppa kan være: Skogstur med kaffekanne, vedsanking, bål/ Fisketurer/ Trening (svømming, innebandy ol m/øl etter trening)/ Sykkeltur i sommerstid m/badestopp og kaffe/ Pubkveld m/dart

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

LEVE-Sluttrapport Stiftelsen Dam.pdf

Prosjektleder/forsker

Terese Grøm

Detaljer
Program
Helse vår (2018)
Prosjektnavn
La menn være menn
Organisasjon
LEVE – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord
Beløp Bevilget
2018: kr 53 000
Startdato
02.08.2018
Sluttdato
30.06.2019
Status
Avsluttet