En musikal på liv og død

Selvmord er et tabubelagt tema som sjelden blir belyst. Kanskje kan musikalen «Exit» endre på det?

Over 120 ungdommer er med på scenen i denne forrykende og tankevekkende musikalen. Foto: Vegard Breie

Selvmord tar flere liv blant unge i Norden enn både trafikkulykker, overdoser og kreft. På tross av at dette er selvmord et tema som er lite belyst i offentligheten. Høydan Kulturproduksjoner, i samarbeid med Landsforeningen for etterlatte ved selvmord, har derfor jobbet frem musikalen Exit som hadde premiere i Operaen i Oslo 6. april 2018.

– Vi tror at det blir lettere for lærere og elever å ta opp tematikken når det kan relateres til noe man har sett på en scene. Derfor har vi også utarbeidet et pedagogisk opplegg som lærere kan bruke i tilknytning til forestillingen, forteller kunstnerisk leder Elin Høyholm fra Høydan Kulturproduksjoner.

Stiftelsen Dam møtte noen av de involverte i produksjonen noen timer før premieren. Fra venstre: Benjamin Hiley, Danny Soares, Elin Høyholm, Espen Sæbøe Karlsøen, Sofie Almåsvold og Monica Smith. Foto: Stian Amadeus Antonsen

Forrykende show

Exit er en fengende forestilling med driv og rytme. Handlingen er sentrert rundt karakteren Even (Benjamin Hiley) som opplever ensomhet og mobbing. Han blir kjent med Kazim (Danny Soares), en populær gutt som har flyktet fra Eritrea.

– Denne forestillingen har fått enda større betydning for meg etter at jeg takket ja. Jeg har dessverre opplevd flere i nær krets som har gått bort, og det gjør denne forestillingen ekstra viktig for meg, forteller Benjamin.

– Rollefiguren min Kazim har gått gjennom mye på fluktreisen til Norge, mistet begge foreldrene sine og skadet den ene foten. På tross av dette lever han et aktivt liv, og inkluderer Even i vennegjengen, forteller Danny.

Permanent løsning på et midlertidig problem

Over 120 ungdommer deltok i musikalen, og flere av dem har egne erfaringer med mobbing selvmord. Prosjektet er utviklet sammen med Landsforeningen for etterlatte ved selvmord (LEVE).

– Det betyr mye at et så tabubelagt tema blir formidlet fra en så viktig scene som denne, forteller Espen Sæbøe Karlsøen fra Unge LEVE.

– Det viktigste vi vil formidle med denne forestillingen er at selvmord ikke er et alternativ. Som det blir sagt fra scenen: «selvmord er en permanent løsning på et midlertidig problem». Det blir bedre etter hvert, avslutter forteller kunstnerisk leder Elin Høyholm.

Her kan du se en liten smakebit av forestillingen

Rapport

Bakgrunn

Målet med Exit-Prep var å sørge for pedagogisk og mental forberedelse av barn og unge i EXIT Musikal til a) å formidle mobbing- og selvmordtematikk gjennom kulturelle og kunstneriske utrykk, og til b) å transformere erfaringer fra eget liv til et universelt forebyggingsbudskap på scenen. Målsettingen innebar mentale forberedelse på følelser og reaksjoner som kunne oppstå under arbeidet, trene på gitt koreografi og skape egne kunstneriske uttrykksformer gjennom dans, akrobatikk, scenografi, musikk og tekster. Målgruppen var de 120 aktørene i EXIT Musikal, med fokus på aldersgruppen 10-20. EXIT er den tredje musikalen til Høydan som omhandler ungdomsproblematikk, i nært samarbeid med frivillige brukerorganisasjoner. Målet er å bruke kunst og kultur for å forebygge vonde hverdagstemaer (ensomhet, diskriminering, utenforskap). Musikalen EXIT ble satt opp i samarbeid med LEVE på Den Norske Opera & Ballett i april 2018.

Oppsummering

Prosjektet Exit-Prep ble igangsatt med mål om å forberede de unge pedagogisk og mentalt til å formidle og transformere mobbing- og selvmordtematikk, samt å forankre et forebyggende budskap fra scenen. Dette har vi oppnådd. Exit-Prep fikk stor betydning for gjennomføringen av EXIT og for den pedagogiske formidlingen av forestillingens budskap i det offentlige rom. EXIT har hatt stor betydning både for utøvere og publikum. Musikalen er filmet og blir en del av programmet Exit-Kit som skal tilbys skoler nasjonalt. 120 personer nådd er de 120 unge utøverne som prosjektet Exit-Prep var rettet mot.

Prosjektgjennomføring

LEVE var delaktig i forberedelsesarbeidet med EXIT-Prep, hvor de deltok med sin fagekspertise og etterlattes erfaringskompetanse i forberedelsene. Dette ble gjort sammen med Høydans kunstneriske team. Forberedelsesarbeidet ble delt opp i fem hovedtemaer: 1) Introduksjon EXIT 2) Tanker og følelser 3) Forventningspress og selvfølelse 4) Når problemene blir for mange og for store, og 5) Tips til god psykisk helse. I forberedelsen ble det satt av god tid til å snakke åpent rundt tematikken, parallelt med at utøverne øvde på stykket. Forberedelser inkluderte også et møte mellom skuespillerne og to selvmordsetterlatte fra LEVE, Monica Smith og Espen Sæbøe Karlsen. Dette var et viktig møte hvor de etterlatte viste de unge et språk for det vonde de bar inne i seg. For skuespillerne medførte det flere reaksjoner hvor de relaterte samtalen til egne liv og historier. Hovedfokus i samtalen var hvordan sette ord på og finne et eget språk på det som er vanskelig. EXIT-prosjektet utviklet seg til å bli i større omfang enn forventet, da det krevdes enda flere unge aktører innen dans og sang pga lengden på visningsperioden. Det medførte også økt arbeidsmengde for kunstnerisk og pedagogisk team.

Antall personer i målgruppen

120

Sluttrapport/artikler (pdf)

Exit-Prep sluttrapport 31-8-18.pdf

Sammendrag

Bakgrunn

Siden 2011 har Høydan Kulturproduksjoner arbeidet med forebyggende musikaloppsetninger om, med og for barn og unge, i nært samarbeid med frivillige brukerorganisasjoner. Målet er å bruke kunst og kultur for å forebygge vonde hverdagstemaer (ensomhet, diskriminering, utenforskap). «Dropout» (frafall i skolen) og «Spring Up» (diskriminering) ble vist på den Norske Opera & Ballett i Oslo hhv. i 2013 og 2015, med totalt 20 000 besøkende. I april 2018 skal musikaloppsetningen EXIT fremføres på Operaen: EXIT. EXIT har mobbing og selvmordsforebygging i sentrum, med LEVE som samarbeidspartner.

Målsetting

Mental forberedelse av barn og unge i EXIT til a) å formidle mobbing- og selvmordtematikk gjennom kulturelle og kunstneriske utrykk, og til b) å transformere erfaringer fra eget liv til et universelt forebyggingsbudskap på scenen. Mange av disse har selv blitt mobbet/har hatt selvmordstanker.

Målgruppe

De 80 aktører som skal opptre på scenen, med spesielt fokus på aldersgruppen 10 – 20 år. Overordnet målgruppe for musikalen er barn og unge i alder 7 – 25 år.

Antall personer i målgruppen

50000

Beskrivelse av gjennomføring

Gjennomføring: reaksjoner, følelser og tanker oppstår ofte underveis i innstuderingsperioden, hvor pedagogiske grep og ivaretakelse gjøres ‘der og da’. I Exit-Prep vil det i tillegg settes av månedlige gruppesamtaler med spesialpedagog fra Høydan og erfaringskonsulenter/fagpersoner fra LEVE. Målet er å øke de unges kunnskapsgrunnlag om psykisk helse, å forbedre de unges evne til gjenkjennelse og å senke terskelen for å søke hjelp. Det legges også til rette for individuell oppfølging, der LEVE også vil være en del av samtaletilbudet. Metode: For at forestillingen skal få en forebyggende virkning, må vi finne rett kombinasjon av kunstneriske uttrykk, pedagogiske grep og mental forberedelse som gjør at forestillingen oppleves nært, ekte og gjenkjennbart. Dette er kjernen i Exit-Prep, basert på tre sammenhengende grep: 1) sceniske virkemidler som dans, akrobatikk, scenografi, musikk og tekster. 2) lydbilde og musikalske virkemidler. 3) barna og ungdommene vil pedagogisk ledes gjennom teori (hva skjer i deg når du blir mobbet/holdt utenfor) og handling (hvordan kan det som skjer i deg formidles gjennom kunstneriske uttrykk). Jevnlige gruppesamtaler i samarbeid med LEVE vil legge grunnlag for/justere denne tilnærmingen under arbeidet.

Fremdriftsplan

Juni: oppstart Exit-Prep, prøvestart. Workshop Barnekunstmuseet. Aug-sept: musikalske prøver. Smakebiter ved Verdensdagen (LEVE). Okt-nov: musikkvideo/kortfilmer ferdigstilles. Des 2017 – mars 2018: prøver intensiveres. April: prøveperiode i uke 12 og 13. Forestilling i uke 14, 15 og 16. Exit-Prep starter og avslutter med gruppesamtale. Månedlige gruppesamtaler underveis, samt individuelle samtaler og evt. justeringer av tilnærming til innhold.

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Siden 2011 har Høydan Kulturproduksjoner arbeidet med forebyggende musikaloppsetninger om, med og for barn og unge, i nært samarbeid med frivillige brukerorganisasjoner. Målet er å bruke kunst og kultur for å forebygge vonde hverdagstemaer (ensomhet, diskriminering, utenforskap). «Dropout» (frafall i skolen) og «Spring Up» (diskriminering) ble vist på den Norske Opera & Ballett i Oslo hhv. i 2013 og 2015, med totalt 20 000 besøkende. I april 2018 skal musikaloppsetningen EXIT fremføres på Operaen: EXIT. EXIT har mobbing og selvmordsforebygging i sentrum, med LEVE som samarbeidspartner.

Målsetting

Mental forberedelse av barn og unge i EXIT til a) å formidle mobbing- og selvmordtematikk gjennom kulturelle og kunstneriske utrykk, og til b) å transformere erfaringer fra eget liv til et universelt forebyggingsbudskap på scenen. Mange av disse har selv blitt mobbet/har hatt selvmordstanker.

Målgruppe

De 80 aktører som skal opptre på scenen, med spesielt fokus på aldersgruppen 10 – 20 år. Overordnet målgruppe for musikalen er barn og unge i alder 7 – 25 år.

Antall personer i målgruppen

50000

Beskrivelse av gjennomføring

Gjennomføring: reaksjoner, følelser og tanker oppstår ofte underveis i innstuderingsperioden, hvor pedagogiske grep og ivaretakelse gjøres ‘der og da’. I Exit-Prep vil det i tillegg settes av månedlige gruppesamtaler med spesialpedagog fra Høydan og erfaringskonsulenter/fagpersoner fra LEVE. Målet er å øke de unges kunnskapsgrunnlag om psykisk helse, å forbedre de unges evne til gjenkjennelse og å senke terskelen for å søke hjelp. Det legges også til rette for individuell oppfølging, der LEVE også vil være en del av samtaletilbudet. Metode: For at forestillingen skal få en forebyggende virkning, må vi finne rett kombinasjon av kunstneriske uttrykk, pedagogiske grep og mental forberedelse som gjør at forestillingen oppleves nært, ekte og gjenkjennbart. Dette er kjernen i Exit-Prep, basert på tre sammenhengende grep: 1) sceniske virkemidler som dans, akrobatikk, scenografi, musikk og tekster. 2) lydbilde og musikalske virkemidler. 3) barna og ungdommene vil pedagogisk ledes gjennom teori (hva skjer i deg når du blir mobbet/holdt utenfor) og handling (hvordan kan det som skjer i deg formidles gjennom kunstneriske uttrykk). Jevnlige gruppesamtaler i samarbeid med LEVE vil legge grunnlag for/justere denne tilnærmingen under arbeidet.

Fremdriftsplan

Juni: oppstart Exit-Prep, prøvestart. Workshop Barnekunstmuseet. Aug-sept: musikalske prøver. Smakebiter ved Verdensdagen (LEVE). Okt-nov: musikkvideo/kortfilmer ferdigstilles. Des 2017 – mars 2018: prøver intensiveres. April: prøveperiode i uke 12 og 13. Forestilling i uke 14, 15 og 16. Exit-Prep starter og avslutter med gruppesamtale. Månedlige gruppesamtaler underveis, samt individuelle samtaler og evt. justeringer av tilnærming til innhold.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Exit-Prep sluttrapport 31-8-18.pdf

Prosjektleder/forsker

Terese Grøm

Detaljer
Program
Helse vår (2017)
Prosjektnavn
Exit
Organisasjon
LEVE – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord
Org.ledd
Exitmusicals, Høyden
Beløp Bevilget
2017: kr 285 000
Startdato
16.07.2017
Sluttdato
01.06.2018
Status
Avsluttet