Jeg valgte livet

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Hvert år dør ca. 600 mennesker ved selvmord i Norge og 4000-6000 forsøker å ta sitt eget liv. Hvor mange som tenker på selvmord, men ombestemmer seg, vet man ikke. Men mange av dem som likevel ikke gjennomfører et selvmord, uttrykker i etterkant glede over at de fortsatt lever og at de fikk hjelp. Noen blir stoppet av mennesker rundt dem, andre kan ha opplevelser som endrer deres tankesett og får dem til å velge livet fremfor døden. Det betyr at selvmordsforebygging nytter. Derfor ønsker LEVE å skape åpenhet og kommunikasjon om selvmord, og inspirere flere til å støtte andre.

Målsetting

Hovedmål: Å forebygge selvmord. Delmål: Økt åpenhet og mer kunnskap i befolkningen om selvmord. Synliggjøre hjelpekilder. Rekruttere flere frivillige til LEVEs støtte- og forebyggingsarbeid. Styrke fellesskap, engasjement og kunnskap i LEVEs fylkeslag i løpet av prosjektperioden.

Målgruppe

Hovedmålgruppen er suicidale i Norge minst 7.000-50.000 personer, men vi vil forebygge ved å rette prosjektet mot andre rundt dem, minst 2-300.000 personer.

Antall personer i målgruppen

200000

Beskrivelse av gjennomføring

Prosjektet gjennomføres over tid gjennom møter, samlinger, sosiale medier og nettdistribusjon. Det er stor grad av medvirkning av frivillige som vil skape aktivitet ute i fylkeslagene i planleggings-, produksjons- og bruksperioden. De vil også bidra til innholdet i informasjonsmateriellet, samt formidle om og gjennomføre møteaktivitetene. Informasjonsmateriellet består helt konkret av 10 videohistorier og annet materiale for publisering som nyhetssaker/statusoppdateringer på nett og sosiale medier, for å nå mange gjennom viral spredning. Temaet blir «De små tingene i hverdagen som kan endre liv», hvor bla. selvmordsetterlatte reflekterer rundt dem som har tatt sitt liv, og omkring sine egne selvmordstanker. Hensikten er å vise mer åpenhet og å rette oppmerksomheten mot selvmord og hvordan vi alle kan nærme oss mennesker som ikke har det så bra. Derfor rettes materialet mot mennesker i suicidales omkrets. Materialet kan også inspirere til erfaringsutveksling og lysten til å støtte andre, og øke frivillighet. Ikke alle er i stand til å åpne seg om vanskelige ting. Fra tidligere prosjekter har vi erfart at film er et meget godt alternativ som vekker tanker og følelser hos seere som kan identifisere seg med filmens formidlere.

Fremdriftsplan

Juni 2018: Planlegging Sep-okt: Møter i fokusgrupper, casting, valg av historier Okt-mars 2019: Produksjon materiell 2019 Jan-feb: Forberede markedsføring/spredning Feb-april : Lansering på 1-2 fagkonferanser. Spredning og formidling lokalt Mar-jun: Digital markedsføring, publisering på nett/sosiale medier Mar 2019-Feb 2020: Gjennomføre 22-30 møter/samlinger arrangert av fylkeslagene. Sep-Feb 2020: Gjentatt publisering på sosiale medier/nett

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport DAM Jeg valgte livet – LEVE.pdf

Prosjektleder/forsker

Suzanne Schønkopf

Detaljer
Program
Helse vår (2018)
Prosjektnavn
Jeg valgte livet
Organisasjon
LEVE – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord
Org.ledd
Bravissimo AS (filmproduksjon, info. materiell, nettdistribusjon mm)
Beløp Bevilget
2018: kr 517 000, 2019: kr 55 000
Startdato
02.07.2018
Sluttdato
01.01.2021
Status
Under gjennomføring