LEVE-BOK

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Åpenhet om selvmord har økt betydelig de siste tiår i Norge. Likevel befinner vi oss fortsatt i et skjørt landskap når det gjelder kunnskap, stigma og åpenhet om selvmord. Selv om tabuer er svekket, finnes de i høy grad i deler av vårt samfunn, og selvmord er fortsatt vanskelig for mange å snakke om. Vi trenger derfor en høyere og skarpere diskusjon om selvmordtematikk i Norge, om ubelyste områder på forsknings- og forebyggingsfeltet. Spesielt om hvordan brukerstemmer kan bringe inn nye perspektiver til denne arenaen. LEVE ønsker å bidra til diskusjonen gjennom utgivelse av bok om selvmord.

Målsetting

Målet er at boken "Sorgstøtte og selvmordsforebygging – i selvmordsetterlattes perspektiv", skal bidra til å intensivere og løfte samfunnsdebatten omkring selvmord, gjennom nye og aktuelle brukerperspektiver om sammenhengen mellom støttearbeid og selvmordsforebyggende arbeid.

Målgruppe

Hovedmålgruppe er politikere, samt fag- og forskningsmiljøer innen helse, omsorg og forebygging. Selvmordsetterlatte og studenter er også en viktig målgruppe.

Antall personer i målgruppen

100000

Beskrivelse av gjennomføring

Boken har fokus på brukernes opplevelser og erfaring, om det er gjennom fagpersoner som arbeider med selvmordsetterlatte eller selvmordutsatte, eller gjennom tekster skrevet av selvmordsetterlatte. LEVE har et meget bredt faglig nettverk med mange gode bidragsytere, og flere selvmordsetterlatte i LEVE er aktuelle for å skrive i boken. I tillegg har LEVE indirekte tilgang til selvmordutsatte gjennom fagmiljøer, og direkte tilgang til tidligere selvmordsforsøkere bl.a. gjennom filmen «LEVE» (vist på NRK 2, 9.11.2014), som LEVE har bidratt ved. Redaktør av boken, prof. II ved UiB Kari Dyregrov, var en av initiativtagerne til stiftelsen av LEVE i 1999. Dyregrov har forsket på selvmordsetterlatte i mange år, og vil selv bidra med et kapittel til boken. LEVE vil også invitere eksterne bidragsytere til å skrive kapitler i boken, slik som journalister/samfunnskritikere, helsefaglige samfunnsaktører, politikere og andre. En liste over potensielle bidragsytere ligger vedlagt i eget dokument. Konkrete forespørsler vil gjøres når innhold og kapittelfordeling forankres ved prosjektets oppstart. En ressursgruppe i LEVE sørger for å kvalitetssikre bokens innhold gjennom grundige faglige kommentarer og innspill underveis.

Fremdriftsplan

Fremdriftsplanen forankres ved prosjektoppstart, tilpasset LEVEs 20-årsmarkering i 2020. Tentativ fremdriftsplan: 2018, juni-des: strukturering, kapittelinndeling, research stoff og bidragsytere. Bidragsytere skriver, med veiledning av redaktør. 2019, april: deadline førsteutkast. Redigeringsarbeid. Bearbeiding tekster. Nov: endelig deadline. Nov-mars 2020: Sammenstilling, lay out, ferdigstilling sammen med forlag. Mai/juni: trykk og utgivelse.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

LEVE Sluttrapport LEVE-BOK Stiftelsen Dam.pdf

Prosjektleder/forsker

Terese Grøm

Detaljer
Program
Helse vår (2018)
Prosjektnavn
LEVE-BOK
Organisasjon
LEVE – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord
Org.ledd
Dyregrov engasjeres som ekstern red. Derav 70% av midler til ekstern virksomhet.
Beløp Bevilget
2018: kr 178 000, 2019: kr 230 000
Startdato
01.08.2018
Sluttdato
28.02.2021
Status
Under gjennomføring