Å leve med hjertefeil

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Å leve med at hjertet, kroppens viktigste organ, har en feil og ikke fungerer helt, er for mange en stor psykisk belastning. Vi ønsker å tilby en weekendsamling for å bedre våre medlemmers psykiske helse på flere plan, gjennom kyndig veiledning og informasjon. Gjennom å møte andre med tilsvarende utfordringer, kan man finne styrke og trøst i at flere har det på samme måte, og at det ikke er bare en selv som går rundt med vanskelige tanker. Det å kunne godta/akseptere/eie tilstanden/situasjonen er essensielt. Mestring av livet som kronisk syk vil være i fokus.

Målsetting for prosjektet

Ved å hente inn fagpersonell, både fra den medisinske siden og fra den psykosomatiske siden, kan vi kanskje klare å minimalisere noen av bekymringene. Vi har stor tro på at kunnskap gir trygghet og trygghet gir mestring, og opplevelse av mestring er essensielt for å leve godt med en kronisk sykdom.

Målgruppe

Alle foreningens medlemmer som har et ønske om å styrke sin psykiske helse og lære mer om selvhjelp og selvinnsikt blir invitert til å delta.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

30

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Alle foreningens medlemmer som har et ønske om å styrke sin psykiske helse og lære mer om selvhjelp og selvinnsikt blir invitert til å delta. Ved å hente inn fagpersonell, både fra den medisinske siden og fra den psykosomatiske siden, kan vi kanskje klare å minimalisere noen av bekymringene mange har rundt det å leve med et hjerte som ikke fungerer optimalt. Vi har stor tro på at kunnskap gir trygghet og trygghet gir mestring, og opplevelse av mestring er essensielt for å leve godt med en kronisk sykdom. Gjennom tidligere seminarer og evalueringer fra deltagerne, har vi fått stadige ønsker om mer fokus på psykisk helse. Hva gjør det med en å gå rundt hele tiden å være redd for at hjertet skal slutte å virke? Vi ønsker å invitere til et mestrings-seminar på et hotell i Oslo-området i januar 2020. Det er også viktig å ha med en del basiskunnskap om både hjertet og det fysiologiske på et slikt seminar; med gode begrunnelser og med fakta kan mye feilinformasjon og misforståelser ryddes av veien. For noen kan det være vanskelig å åpne seg i plenum. Vi vil derfor også ha et tilbud om en-til-en samtaler; både underveis i seminaret, men også i etterkant med en av våre mange skolerte likepersoner. Se prosjektbeskrivelsen for programmet.

Fremdriftsplan for prosjektet

August/sept : Planlegging, fastlegge program og bestilling av hotell + foredrag Oktober: Utsendelse av invitasjoner Januar: Gjennomføring Februar: Spørreundersøkelse / resultatmåling Mars/april: Evaluering av prosjektet, publisering av resultater

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Å leve med at hjertet, kroppens viktigste organ har en feil og ikke fungerer helt, er for mange en stor psykisk belastning. Vi ville tilby en weekendsamling for å bedre våre medlemmers psykiske helse på flere plan, gjennom kyndig veiledning og informasjon. Gjennom å møte andre med tilsvarende utfordringer, kan man finne styrke og trøst i at flere har det på samme måte, og at det ikke er bare en selv som går rundt med vanskelige tanker. Ved å hente inn fagpersonell, både fra den medisinske siden og fra den psykosomatiske siden, ville vi forsøke å minimalisere noen av bekymringene og noe ubegrunnet redsel. Tips til avspenningsteknikker og verktøy for å endre negative tankemønstre var også aktuelt for å bedre livskvaliteten. Alle foreningens medlemmer som har et ønske om å styrke sin psykiske helse og lære mer om egenhjelp og selvinnsikt for å hanskes med problemer/utfordringene, fikk muligheten til å delta. Invitasjon til seminaret ble sendt ut via medlemssystemet til alle medlemmer.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Dette var et stort arrangement for vår forening. Det krevde mye forarbeid og planlegging. Med ulike faglige ressurser, foredragsholdere som selv har opplevd å være alvorlig syk, innspilling av en podcast-episode og noe fysisk aktivitet, fikk vi til et vidt spekter innenfor psykisk helse. I tillegg var det søndag inndeling i mindre grupper, hvor det var åpne samtaler om seminaret og refleksjoner rundt det så langt. Våre likepersoner sto til disposisjon gjennom hele helgen, hadde en-til-en samtaler i alle pauser og på kvelden, ledet små grupper og stilte opp hele veien. Flere har fortsatt oppfølgingen i ettertid, både via telefon og med personlige møter. Gjennom en evalueringsrunde fikk vi umiddelbar respons og tilbakemeldinger. Mange positive, mange har fått hjelp og verktøy til å håndtere vanskelig tanker og handlingsmønstre, og over 90% svarer at de ønsker å delta på et tilsvarende seminar igjen.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

75

Prosjektgjennomføring/Metode

Siste helgen i november ble seminaret gjennomført, bare noen dager før samfunnet ble stengt ned igjen. Med strenge smittevernstiltak og testing av alle deltagerne, klarte vi oss uten utbrudd på hotellet. 45 deltagere deltok på samlingen fysisk på Soria Moria Hotell, og rundt 30 medlemmer deltok digitalt. Når invitasjonen ble sendt ut, tok det bare få timer før alle plassene var fullbooket. Vi måtte sende ut en ny e-post med beskjed om at det kun var plass på venteliste. Men vi bestemte tidlig at seminaret måtte bli sendt digitalt, og det gjorde at alle som ønsket det kunne delta på en eller annen måte. På programmet sto ulike foredrag av forskjellige fagpersoner på programmet med titler som: Stress i koronaens tid, Bruk energien til det som leder fremover, What does not kill you makes you stronger?, Frisk og kronisk syk, Yoga, Det er drit nok til alle – hvordan ta positiv kontroll når det virkelig butter. I tillegg ble det spilt inn en episode til podcasten «Helserelatert», og det var samtalegrupper ledet av erfarne likepersoner. Det var et fullpakket program som ble satt opp, svært variert, men også med tid til refleksjoner og sosialt samvær.

Resultater og resultatvurdering

Det var en tøff helg for oss som arrangerte og for alle likepersonene vi hadde mobilisert. Det var et stort arrangement med mange foredragsholdere, tillitsvalgte som tok ulike oppgaver og roller underveis, og ikke minst var vi nok ikke helt forberedt på behovet og omfanget av utfordringer medlemmene våre sliter med. Det ble blant annet helt tydelig for oss at likepersonene våre trenger mer og «tyngre» skolering, de må bli tryggere på sin rolle og ikke minst lære å sette grenser for seg selv. Her må vi inn og ruste dem bedre til å stå i den tøffe frivillige oppgaven de har tatt på seg. Gjennom en evalueringsrunde fikk vi umiddelbar respons og tilbakemeldinger. Mange positive, mange har fått hjelp og verktøy til å håndtere vanskelig tanker og handlingsmønstre, og over 90% svarer at de ønsker å delta på et tilsvarende seminar igjen.

Oppsummering og videre planer

Vi skal absolutt fortsette å jobbe med psykisk helse, her har vi mye å ta tak i og forsøke å støtte våre medlemmer. Nye artikler på nettsiden, kurs og opplæring, tilby felles arena for sosiale treff og ikke minst gjennom likepersonstilbudene våre. Flere har engasjert seg i ettertid, spesielt for å være likepersoner. Vi fikk også flere nye medlemmer som meldte seg inn for å kunne delta på seminaret. Det rent medisinske rundt hjertefeilen kan vi gjøre lite med, men å ha fokus på Å leve med hjertefeil er sentralt for organisasjonen.

Prosjektleder

Anne Giertsen

Detaljer
Program
Helse vår (2019)
Prosjektnavn
Å leve med hjertefeil
Organisasjon
Voksne med medfødt hjertefeil
Beløp Bevilget
2019: kr 193 000
Startdato
01.07.2019
Sluttdato
31.12.2021
Status
Avsluttet