Å skrive seg ut av det

Søknadssammendrag

Kirkens Bymisjon ser og møter mange mennesker som sliter med psykisk helse i koronatid. Spesielt ser vi at ungdom og unge mennesker blir berørt av pandemien i forhold til restriksjoner og tiltak som settes inn.

«Å skrive seg ut av det» vil arrangere og tilby kurs i skapende skriving. Målgruppene er ungdom (15-22 år) som kan delta på skriveverksted og unge mennesker/flyktninger (18-30 år) som sliter med rus og/eller psykisk helse utfordringer, som kan delta i skrivekurs i en fast gruppe over tid. Skrivekursene vil bli tilbudt og gjennomført for de som bruker, bor i, deltar i eller besøker ulike virksomheter i Kirkens Bymisjon Oslo, i samarbeid med virksomhetene.

Målsettingene for dette prosjektet er at ved bruk av skapende skriving vil vi styrke psykisk helse, positiv selvoppfatning og bidra til opplevelse av mestring og fellesskap.

Vi ønsker å tilby to lengre kursrekker, en på høst og en på våren. Disse vil gå over ti ganger à to timer. Skrivekursene vil være verkstedsbasert, og alltid ta utgangspunkt i kursistenes tekster. Vi ønsker å tilby fire kortere skriveverksteder, disse vil gå over en helg, lørdag og søndag, og vil hovedsakelig rette seg mot ungdom. Disse samlingene vil få en mer intensiv form. Her vil vi gi flere oppgaver og kortere skriveøkter.

Vi vil lage opplesningskvelder hvor vi oppmuntrer kursistene til å invitere familie og venner til å komme og høre tekster som har blitt skrevet på kursene.

Skrivekursene starter opp aug/sep 2021 og går til mai 2022. Skrivekursene kan fungere som et etterlengtet sosialt møtested, men også som et tilbud der den enkelte får mulighet til å sette ord på erfaringer, følelser, tanker, ideer og indre bilder. For ungdommene som deltar kan det få uttrykke det som har vært vanskelig med pandemien være en måte å bearbeide og dele erfaringer på.

Prosjektleder

Ingrid Z. Aanestad

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Å skrive seg ut av det
Organisasjon
Kirkens Bymisjon
Beløp Bevilget
Kr 335.000
Startdato
26.05.2021