Mat og møteplasser

Søknadssammendrag

Bakgrunn:
Etter to år med korona ser vi hvor viktig vår tilstedeværelse i bybildet vårt har blitt. I 2019 startet vi i samarbeid med Kristiansand Domkirke, en møteplass på torget med bålpanne, kaffe og kake. Dette er blitt en viktig ukentlig møteplass for mange i byens rusmiljø, samt byens øvrige befolkning, og vi hadde et sterkt ønske om å få drifte denne videre.

På forespørsel fra Feltsykepleien startet vi i 2021 å levere middagsporsjoner til rusavhengige i Kristiansand. Dette er blitt møtt med stor takknemlighet både fra Feltsykepleien og brukerne. Mat er veldig kontaktskapende, og skaper gode menneskemøter, og det er et tydelig behov og ønske fra Feltsykepleien at denne prosjektet opprettholdes og utvides.

Beboerne på TA-mottaket ved Kjevik har som følge av pandemien levd svært isolert. Dette er ureturnerbare flyktninger med særskilte hjelpebehov. De lever på en minimal månedlig økonomisk støtte. Vi ønsker å opprette et tilbud om måltidsfelleskap og aktiviteter på mottaket.

Målsetting:
Formålet med prosjektene er å forebygge ensomhet, samt bedre både fysisk og psykisk helse hos målgruppene.

Metode:
Dette gjør vi ved å arrangere fast møteplass utenfor Domkirken hver tirsdag. Her stiller 2-3 ansatte med kaffe og kaker, og gode møter og samtaler finner sted.

Bymisjonen produserer 50 næringsrike middagsporsjoner til feltsykepleien. Disse leverer feltsykepleien ut på rundene til sine brukere. Maten er for dem en viktig inngangsport til å opprette kontakt med f.eks. bostedsløse, samt en viktig faktor i forbedring av brukernes fysiske og mentale helse.

Arrangere måltidsfelleskap og aktiviteter på TA-mottaket annenhver onsdag. 1-2 ansatte reiser til Kjevik og har med varm mat.

Tidsplan:
Det blir en videreføring og oppstart med nye midler fra 30.06.22.

Prosjektleder/forsker

Inger May Ommedal

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivillighet
Prosjektnavn
Mat og møteplasser
Organisasjon
Kirkens Bymisjon
Beløp Bevilget
Kr 290.000
Startdato
08.04.2022