Møteplass på Rolia

Søknadssammendrag

Formålet med dette prosjektet er å skape folkehelse og forebygge ensomhet gjennom at hjemmeboende seniorer i bydelene Romolslia/Saupstad spesielt, og Trondheim generelt, skal ha gode og inkluderende møtesteder å gå til. Dette skal være en ukentlig, fast og åpen møteplass som er tilpasset målgruppens ønsker og behov. Det skal finne sted hver torsdag, og arrangeres i samarbeid mellom Saupstad Frivilligsentral og kommunens enhet, «Aktivitetstilbud og sosiale møteplasser for hjemmeboende». Prosjektet har som mål å skape et tilbud til seniorer i et område hvor andelen eldre er økende og hvor det er mangel på åpne møteplasser i det kommunale tilbudet.

Prosjektleder

Thomas Bakken

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet 2022
Prosjektnavn
Møteplass på Rolia
Organisasjon
Kirkens Bymisjon
Beløp Bevilget
Kr 285.000
Startdato
08.04.2022