Bli med på tur; Trygt, klappet og klart!

Søknadssammendrag

Etter 2 år med pandemi vet vi at det er mange seniorer i bydelen som er blitt mer engstelige for å bevege seg utendørs og dermed opplever større isolasjon og ensomhet enn før.

Målet med tilbudet er å hjelpe eldre ut av isolasjon og oppleve sosialt samvær, kunst og kultur og ikke minst oppdage sitt lokale seniorsenter og tilbudene som finnes. Vi inviterer til trygge turer hvor alt er «klappet og klart» med støtte fra Stiftelsen Dam slik at også de med økonomiske utfordringer kan få muligheten til å delta.

Vi ønsker å benytte minibuss til turene slik at gruppen ikke blir for stor og dermed tilrettelagt for en god gruppedynamikk. Det er også enklere å komme seg inn og ut av en mindre buss. 2 ansatte, prosjektleder og miljøansatt, og 1 frivillig vil være fast ansvarlig på alle turene.

Vi starter opp med første tur til Prøysenhuset i Mai/Juni og deretter 4 turer til hvor den siste er planlagt som juletur i november/desember. Turtilbudet håper vi skal resultere i at ryktet vil gå, flere vil melde seg på og ikke minst at deltakerne opplever gleden med å komme seg ut sammen med andre.

Prosjektleder

Ellen Kirkaas

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet 2022
Prosjektnavn
Bli med på tur; Trygt, klappet og klart!
Organisasjon
Kirkens Bymisjon
Beløp Bevilget
Kr 70.000
Startdato
08.04.2022
Sluttdato
31.12.2022