ABC på 123: Styrke psykisk helse i barneskolen

Søknadssammendrag

Kjøs-kommisjonen leverte i slutten av april 2021 anbefalinger til Regjeringen om konkrete tiltak for å avhjelpe konsekvensene av corona pandemien på folks livskvalitet, psykiske helse og bruk av rusmidler. Blant de foreslåtte tiltakene er å gjennomføre en folkehelsekampanje med utgangspunkt i ABC-modellen. Den er utviklet i Australia og er blant annet tatt i bruk av Folkesundhedsinstituttet i Danmark.

UNICEF Norge ønsker å bruke nettopp ABC-modellen som utgangspunkt for å lage et brennaktuelt og gratis undervisningsopplegg til barn mellom fra 10-13 år i 4-7 klasse i barneskolen. I løpet av en dobbelttime med video og elevoppgaver ønsker vi å drille inn at det er sunt og lurt å a) gjøre noe aktivt b) gjøre noe sammen og c) gjøre noe meningsfullt. Disse enkle hovedprinsippene i ABC-modellen er lettfattelige og har dokumentert effekt i forebygging av psykiske plager.

Planen er å bygge en spennende dobbeltime om ABC-metoden, beregnet for elever som er i mellomtrinnet på barneskolen. Gjennom videoer og øvelser, både digitalt og fysisk, skal elevene forstå og kunne relatere de tre hovedprinsippene til sine egne liv. På samme måte som at alle vet at «fem om dagen» er lurt for kroppen skal elevene lære at aktiv, sammen og meningsfylt (ABC) er kjempelurt for å ha det bra i livet.

Hvis læreren er åpen for det, kan ABC-modellen følges opp i flere fag og dermed vise elevene hvordan det de gjør og det de lærer på skolen passer inn i ABC-modellen for mental sunnhet.

Elevene skal ved utgangen av 7.klasse kunne krysse av på 48 læringsmål som inngår i det tverrfaglige temaet «Folkehelse og livsmestring» i Fagfornyelsen. Av disse passer 24 mål fint inn i ABC-modellen, og da i særlig grad i A «Gjør noe aktivt» og B «Gjør noe sammen».

UNICEF samarbeider med byrået Nordic Screens om satsingen.

Prosjektleder/forsker

Ivar Steen-Johnsen

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
ABC på 123: Styrke psykisk helse i barneskolen
Organisasjon
UNICEF Komiteen i Norge
Beløp Bevilget
Kr 700.000
Startdato
26.05.2021