SAM for ungdomsskolen – Selvhjelp etter covid for å styrke psykisk helse

Søknadssammendrag

Kjøs-kommisjonen leverte i slutten av april 2021 anbefalinger til Regjeringen om konkrete tiltak for å avhjelpe konsekvensene av koronapandemien på folks livskvalitet, psykiske helse og bruk av rusmidler.

Blant de foreslåtte tiltakene var å gjennomføre en folkehelsekampanje med utgangspunkt i ABC-modellen, et “fem om dagen” konsept som alle kan brukes av alle for å styrke sin mentale helse. På engelsk står bokstavene for Act, Belong, Commit. I Norge bruker Folkehelsealliansen i Trøndelag med Røde Kors i spissen samme modell i kampanjen «Hodebra».

Inspirert av den australske modellen, har UNICEF Norge tidligere fått støtte fra Stimuleringsmidlene til å utvikle et undervisingsopplegg for 9-12 år gamle elever i mellomtrinnet i barneskolen. På norsk og for barn bruker vi forkortelen SAM, som står for Sammen og Aktiv med Mening.

Nå skal vi utvikle et tilsvarende undervisningsopplegg for noe eldre elever, de som er 13-15 år gamle og som går i ungdomsskolen. UNICEF Norge vil i løpet av høsten 2022 tilby skolene to dobbelttimer med mye video, elevoppgaver og hjemmeoppgaver, der målet er å gi ungdommene et verktøy de kan bruke for å styrke sin egen psykiske helse.

Målet er at SAM-budskapet skal gjøre inntrykk, og at noen av de unge får tips og ideer til konkret selvhjelp og som bidrar til at de får en bedre mental helse enn de ellers ville hatt. Spesielt håper vi dette når frem til noen av dem som har vært hardest rammet av smitteverntiltakene i 2020 og 2021. Å treffe denne målgruppen presist er vanskelig, men det vi vet er at alle unge går på skolen. Når mange lærere tar i bruk undervisningsopplegget, vil vi nødvendigvis treffe unge som har spesielt behov for det.

Levetiden på undervisningsmateriellet forventes å være mellom 5 og 10 år.

UNICEF Norge samarbeider med produksjonsselskapet Nordic Screens om satsingen.

Prosjektleder

Ivar Steen-Johnsen

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
SAM for ungdomsskolen – Selvhjelp etter covid for å styrke psykisk helse
Organisasjon
UNICEF Komiteen i Norge
Beløp Bevilget
Kr 947.348
Startdato
07.03.2022