Vi må høre på barna: hvordan påvirkes barn og unge av smitteverntiltakene?

Søknadssammendrag

Barn og unge er i svært stor grad påvirket av de direkte og indirekte følgene av COVID-19-pandeminen. I den offentlige debatten om nødvendighetene av smitteverntiltakene, og innvirkningen på barn og unge, har barnas egne stemmer mer eller mindre vært utelatt. Barn og unge er heller ikke inkludert i de regjeringsoppnevnte utvalgene som evaluerer tiltakene og rapporterer til myndighetene og rådgir. Det er et tydelig behov for å tette gapet mellom intensjonen om å utforme politikk som ivaretar barn rettigheter og barns ønske om, å rett til, å medvirke i disse prosessene.

Ved å lage en digital plattform hvor barn og unge kan gi uttrykk for sine meninger om myndighetenes håndtering av COVID-19-pandeminen vil UNICEF Norge bidra til at barn og unge medvirker i utformingen, forbedringen, og evalueringen av smitteverntiltakene.

Plattformen samler meninger og informasjon fra barn og unge gjennom avstemninger, rapportering om problemer og støttekampanjer. Målgruppen nås via SMS og Facebook.

Innsikten blir delt med beslutningstakerne og offentligheten, er dermed et medvirkningsverktøy, ikke bare et surveyverktøy, og vil bidra til
1) myndighetene får innsikt i barn og unges opplevelse av politikken som føres
2) barn og unge får erfare deltakelse i demokratiske prosesser
3) barn og unge går ut av offerrollen og inntar rollen som endringsaktører.

Målgruppen for alle barn og unge mellom 12 og 19 år. Resultatene vil ikke kunne presenteres som representative, men vi vil søke å nå et så bredt lag av denne delen av befolkningen som mulig. Plattformen retter seg altså ikke mot kun de sårbare barna eller visse grupper barn, fordi vi vet at COVID-19-pandemien og smitteverntiltakene påvirker absolutt alle barn som lever i Norge.

Innsikten som samles skal overleveres til Barne- og familiedepartementet ved Barne- og familieminister.

Prosjektleder/forsker

Marthe Engedahl

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien
Prosjektnavn
Vi må høre på barna: hvordan påvirkes barn og unge av smitteverntiltakene?
Organisasjon
UNICEF Komiteen i Norge
Beløp Bevilget
Kr 200.000
Startdato
30.04.2020