Ungdom fortalte Erna om koronalivet

Alle har snakket om barn og unges sårbarhet under nedstengningen, men de unge selv har i liten grad blitt spurt og tatt med på råd.

I en undersøkelse fra UNICEF Norge fra slutten av 2020 beskrives ungdommers opplevelser av myndighetenes tiltak for å håndtere pandemien. Mange har ikke hatt noen å snakke om koronasituasjonen med, har mistet viktige arenaer for å møte venner, og føler seg glemt.

Resultatene fra undersøkelsen ble overrakt statsminister Erna Solberg 15. desember 2020. I rapporten «Uten filter: Hva mener ungdom om myndighetenes håndtering av koronaviruset og smitteverntiltakene» sier 532 unge i alderen 13-19 år sine ærlige meninger om koronalivet der de bor. De har svart anonymt via Messenger gjennom plattformen U-Report.  

– Mange av tiltakene har vært uklare og vanskelige å forstå. Noen av reglene har også hatt alt for stort fokus på smittevern, men har glemt bort den psykiske delen av det å være ung og gå på skole, skriver en ungdom.

– Det er godt dokumentert at regjeringens koronatiltak har grepet sterkt inn i barn og unges liv.  Fagfolk har ropt varsku. Likevel har de unge selv ikke blitt tatt med inn i ekspertgrupper og beslutningsfora. Det er bekymringsfullt, sier generalsekretær Camilla Viken i UNICEF Norge.

– Barn og unges rettigheter må ligge som en grunnplanke i alle vurderinger hos myndighetene som gjelder barn og unge. Derfor er rapporten viktig, sier Viken.

Jeg forstår at myndighetene først og fremst tenker på Norge. Men jeg føler barn og unge har kommet veldig langt etter i prioriteringer de har hatt. Vi fikk ikke den oppfølginga vi skal ha på skolen osv. det var kjipt!

Anonym ungdom gjennom U-report

– Vi oppfordrer statsministeren til å lese hver enkelt tilbakemelding, for her er det mye klokt, sterkt og viktig! Men de unge må også få reell mulighet til å medvirke i beslutningsprosesser der politikk blir utformet, sier Camilla Viken.


Sluttrapportsammendrag

Gjennomføringen av prosjektet gikk etter planen, og vi er svært fornøyd med innsatsen som er lagt ned. Det har vært et nyttig arbeid, for oss i UNICEF Norge, våre sparringspartnere og brukerne som har deltatt i undersøkelsen.

Brukerne (kalt U-Reportere) har sagt sine ærlige meninger gjennom den digitale medvirkningsplattformen om myndighetenes håndtering av koronavirus og smittevernstiltak. Meningene er ærlige og helt uten filter. Meningene og innspillene ble anonymt samlet inn i en rapport, som ble overrakt Statsministeren av to engasjerte ungdommer (U-Reportere) 15. desember. Denne

Rapporten heter «Uten filter: Hva mener ungdom om myndighetenes håndtering av koronaviruset og smitteverntiltakene». Utfallet av prosjektet har vært vellykket, engasjert ungdom har sagt sin mening, myndighetene har tatt ungdommens meninger på alvor ved å ta imot rapporten, og prosjektet har iverksatt økt bevissthet om barn og unges rett til å medvirke i alle beslutningsprosesser som angår og opptar dem. Vi skulle likevel gjerne ha ønsket at flere U-Reportere delte sin mening i denne undersøkelsen.


Søknadssammendrag

Barn og unge er i svært stor grad påvirket av de direkte og indirekte følgene av COVID-19-pandeminen. I den offentlige debatten om nødvendighetene av smitteverntiltakene, og innvirkningen på barn og unge, har barnas egne stemmer mer eller mindre vært utelatt. Barn og unge er heller ikke inkludert i de regjeringsoppnevnte utvalgene som evaluerer tiltakene og rapporterer til myndighetene og rådgir. Det er et tydelig behov for å tette gapet mellom intensjonen om å utforme politikk som ivaretar barn rettigheter og barns ønske om, og rett til, å medvirke i disse prosessene.

Ved å lage en digital plattform hvor barn og unge kan gi uttrykk for sine meninger om myndighetenes håndtering av COVID-19-pandeminen vil UNICEF Norge bidra til at barn og unge medvirker i utformingen, forbedringen, og evalueringen av smitteverntiltakene.

Plattformen samler meninger og informasjon fra barn og unge gjennom avstemninger, rapportering om problemer og støttekampanjer. Målgruppen nås via SMS og Facebook.

Innsikten blir delt med beslutningstakerne og offentligheten, er dermed et medvirkningsverktøy, ikke bare et surveyverktøy, og vil bidra til
1) myndighetene får innsikt i barn og unges opplevelse av politikken som føres
2) barn og unge får erfare deltakelse i demokratiske prosesser
3) barn og unge går ut av offerrollen og inntar rollen som endringsaktører.

Målgruppen for alle barn og unge mellom 12 og 19 år. Resultatene vil ikke kunne presenteres som representative, men vi vil søke å nå et så bredt lag av denne delen av befolkningen som mulig. Plattformen retter seg altså ikke mot kun de sårbare barna eller visse grupper barn, fordi vi vet at COVID-19-pandemien og smitteverntiltakene påvirker absolutt alle barn som lever i Norge.

Innsikten som samles skal overleveres til Barne- og familiedepartementet ved Barne- og familieminister.


Prosjektleder

Marthe Engedahl

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien
Prosjektnavn
Vi må høre på barna: hvordan påvirkes barn og unge av smitteverntiltakene?
Organisasjon
UNICEF Komiteen i Norge
Beløp Bevilget
Kr 200.000
Startdato
30.04.2020