Aktiv fritid

Søknadssammendrag

Ved Kirkens Bymisjon har vi fokus på at inkludering i fritiden er like viktig for psykisk og fysisk helse som inkludering i arbeidstiden. Prosjektet er en videreføring av fritidsaktiviteter som i særdeles stor grad retter seg mot marginaliserte grupper i perioder med strenge smittevernrestriksjoner og sosial nedstengning.

Kirkens Bymisjon Drammen samler med dette alle fritidsaktiviteter som tidligere har vært lagt på ulike avdelinger, under én paraply, og gjør alle aktiviteter tilgjengelige for samtlige deltakere og gjester.

Dette kommer marginaliserte grupper til gode, fordi det knytter tettere relasjoner mellom deltakere, frivillige og ansatte som bidrar inn i de ulike aktivitetene. I tillegg til å fremme fysisk og psykisk helse, bidrar prosjektet til å forhindre ensomhet, samt skape fellesskap, samhold og gjensidig forståelse på tvers av kultur, livssyn og livssituasjon.

Prosjektet vil ha særdeles god virkning i perioder med strenge smittevernrestriksjoner, fordi vi vi vil ha mulighet til å arrangere flere aktiviteter i små grupper, heller enn større fellessamlinger.

Målgruppen inkluderer mennesker som på ulikt vis står utenfor arbeid-, samfunnsliv og etablerte fritidstilbud, og inkluderer personer med rus- og soningsbakgrunn, personer med utfordringer knyttet til psykisk- og fysisk uhelse, samt kvinner og menn med innvandrerbakgrunn som ellers ikke vill ha deltatt i felleskaps- og helsefremmende aktiviteter.

Prosjektet er brukerstyrt og tar i stor grad bruk av frivillige som deltar som instruktører og medhjelpere. Prosjektet foregår fra januar til desember 2022.

Prosjektleder

Frank Svendsen

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivillighetene
Prosjektnavn
Aktiv fritid
Organisasjon
Kirkens Bymisjon
Beløp Bevilget
Kr 700.000
Startdato
15.10.2021