Aktiv Sammen versjon 2.0 – ferieturer og aktiviteter for Bybos beboere

Søknadssammendrag

Bakgrunn og målgruppe
Bybo er en virksomhet i Kirkens Bymisjon som driver samlokaliserte boliger med oppfølging for mennesker med utfordringer knyttet til psykisk helse og rusbruk.

Vi har 55 beboere, en mangfoldig gruppe som ofte er stigmatisert og utenfor samfunnet, har dårlig økonomi og har opplevd omsorgssvikt og brutte relasjoner.

Korona har gitt beboerne økte utfordringer, sosiale arenaer, helsetjenester og mattilbud er redusert.

Målsetning
«Aktiv sammen versjon 2.0, ferieturer og aktiviteter for Bybos beboere» har som hovedmål å fremme sosial deltagelse, motvirke ensomhet og øke beboernes livskvalitet. Delmålene er å: «trene» på å være sosial igjen, aktivt inkludere beboerne i planlegging og valg av aktiviteter, gi bedre fysisk og psykisk helse og øke følelse av mestring og tilhørighet.

Metode
«Aktiv sammen» er delt inn i tre hoveddeler; ferieturer, aktiviteter hjemme og aktiviteter ute.

Vi vil arrangere ferieturer med forskjellig lengde og antall deltakere. Trygge rammer og stor fleksibilitet er viktig. Vi ønsker sosialt samvær, spise god mat, gå tur, fiske og bade.

Vi ønsker å markere høytider og merkedager i fellesbasene for å gi livet mer enn grå hverdager. Aktivitetene planlegges med beboerne, vi ønsker bursdagsfeiringer, påskepynting og påskemat, 17. mai feiring, grilling og minikonserter, Eid, høsttakkefest, adventstemning og julefeiring.

Mange av kulturaktivitetene andre i samfunnet tar for gitt har høye terskler for våre beboere. Gjennom planlegging, tilpassing og økonomisk støtte vil beboerne få opplevelser de ønsker seg og trenger.

Prosjektet planlegges gjennomført 30.6.2022 til juni 2023.

Forventet resultat
Beboerne vil få en følelse av å høre til litt mer og ha en plass i samfunnet. Det vil styrke relasjonen mellom beboerne og mellom beboere og ansatte og bidra til at beboerne kan benytte seg av eksterne tilbud.

Prosjektet skal evalueres ved hjelp av kvalitative intervjuer med beboerne, og resultatene av prosjektet vil formidles til samarbeidspartnere og andre.

Prosjektleder

Marte Borkenhagen

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Aktiv Sammen versjon 2.0 – ferieturer og aktiviteter for Bybos beboere
Organisasjon
Kirkens Bymisjon
Beløp Bevilget
Kr 578.000
Startdato
11.03.2022