Aktive eldre – «post pandemi»

Gjennom generasjonsmøter, aktiviteter og god mat skal befolkningen i Indre Østfold komme tilbake til hverdagen.


Søknadssammendrag

Verden og landet vårt har i lang tid vært preget av en koronapandemi som vi enda ikke vet langtidseffektene av. Vi ønsker å nå ut til flest mulig med midlene vi er gitt, og opparbeide oss erfaringer for hvordan vi best når ut til eldre samt hvordan eldre opplever og erfarer våre tilbud om aktiviteter.

Målgruppen er eldre hjemmeboende over 65 år, som kan betegnes som sårbare eldre eller har blitt spesielt rammet av restriksjoner og begrensninger knyttet til koronapandemien. Kirkens Bymisjon går offensivt ut i samfunnsoppdraget med å forebygge inaktivitet og ensomhet. Den potensielle virkningen vi ønsker å få er at vi når våre målsetninger med økt sosialisering, aktivitet og livsglede. Og at vi får erfaringer knyttet til holdningsskapende arbeid på tvers av generasjoner.

Ved å tilrettelegge for at fysisk aktivitet kan skje i trygge omgivelser, arbeide kunnskapsbasert og helhetlig knyttet til helse og ernæring kan vi forvente en positiv effekt blant deltakerne på disse områdene.

Ved å ta fatt på dette samfunnsoppdraget forventer vi at vi Bymisjon får mer å gjøre; flere besøkende i kafeen, flere oppdrag ute hos hjemmeboende, større anerkjennelse for vårt arbeid i kommunen og kanskje også forhindrer innleggelser, økt rekruttering av frivillige, et etablert samarbeid med videregående, politisk anerkjennelse og positiv medieomtale.

Tilbudet igangsettes i desember 2021. Det tillegges stor vekt at aktivitetene skal utformes i samarbeid med målgruppen. Vi ønsker å møte alle i målgruppen med respekt, og at den enkelte skal ha innflytelse over egen hverdag.

Prosjektleder

Cathrine Myhre

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Aktive eldre – «post pandemi»
Organisasjon
Kirkens Bymisjon
Beløp Bevilget
Kr 700.000
Startdato
15.11.2021