Aktive og sosiale eldre på Stovner

Søknadssammendrag

Mange sårbare eldre i Bydel Stovner, ofte med innvandrerbakgrunn, har utfordringer med å orientere seg i forhold til aktivitetstilbud i bydelen som kan bidra til at de får et aktivt og meningsfylt liv. Mange eldre med innvandrerbakgrunn benytter seg ikke av allerede eksisterende aktivitetstilbud.

Gjennom tiltaket «Aktive og sosiale eldre på Stovner» skal vi bidra til at eldre over 65 år, med og uten innvandrerbakgrunn, får informasjon om og tilgang til nye og eksisterende inkluderende møteplasser med aktiviteter i regi av frivillige som øker mestring, fremmer sosial deltakelse og bedrer livskvalitet.

Vi skal invitere til deltakelse i frivillig arbeid. Vi skal rekruttere og møte målgruppen direkte og muntlig, via oppsøkende arbeid og informasjonsstand utendørs, via pårørende, og i godt samarbeid med bl.a. seniorveileder i bydelen. Vi skal veilede og rekruttere eldre over 65 år, med og uten innvandrerbakgrunn, til eksisterende tilbud og nye aktiviteter som innebærer sosialt samvær, språktrening, strikkegrupper, turgrupper osv. Vi skal ha tett, nær og inkluderende oppfølging av målgruppen.

Ansatte og frivillige som er involvert i tiltaket har språkkompetanse på norsk, urdu, somali, arabisk, engelsk og tamil. Vi skal kartlegge og dokumentere utfordringer som hindrer deltakelse, og legge til rette for aktiviteter og arenaer som i større grad er tilpasset målgruppens behov. For både deltakere og frivillige kan tiltaket føre til bedre fysisk og psykisk helse.

Tiltaket kan gi eldre med innvandrerbakgrunn mer forståelse for hvordan det norske samfunnet fungerer når det kommer til helsetilbud og ivaretagelse av den eldre delen av befolkningen, samt styrke norsk språk- og samfunnskompetanse via deltagelse på felles aktiviteter. Tiltaket har oppstart høsten 2021 og rapport og funn skal ferdigstilles innen utgangen av fjerde kvartal 2022.

Prosjektleder/forsker

Sadia Amer

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktiviteter for sårbare eldre
Prosjektnavn
Aktive og sosiale eldre på Stovner
Organisasjon
Kirkens Bymisjon
Beløp Bevilget
Kr 700.000
Startdato
20.07.2021