Aktivisering og økt psykisk velvære i sykehjemmet

Søknadssammendrag

Klokkeklovnene er en forening hvor kjernevirksomhet er personsentrert interaksjon og 1:1 kontaktskapende besøk på sykehjem for personer med demensdiagnose. Klokkeklovnene har utviklet metoder som er godt egnet til å fremme positive emosjoner og derved psykisk velvære hos beboere på norske sykehjem.

Selv med nye lettelser under den pågående pandemien, er det utfordrende å planlegge langt fram i tid, og sykehjemmene er fortsatt avhengig av å tenke alternativt og ha en høy grad av fleksibilitet hva gjelder kulturtilbudet til beboerne.

Med KKs nye aktivitetstjenester/besøkstilbud vil beboere på Kirkens bymisjons institusjoner være sikret et gjennomtenkt og ferdig uttestet tilbud uavhengig av besøksreglement og smittevernsituasjon.

Besøk vil gjennomføres med en kombinasjon av følgende alternativer:

  • Alternativ 1: Fysiske hagebesøk – utendørs (16 besøk)
  • Alternativ 2: Digital klovning med HR Robot Berntsen (16 besøk)
  • Alternativ 3: Fysiske besøk – innendørs (16 besøk)

KK har gjennom 2020/2021 gjennomført anslagsvis 50 digitale besøk og 40 utendørsbesøk, og eksempler på tilbakemeldinger er som følger.

(Utdrag fra rapport fra en avdelingssykepleier) «Robot Berntsen ble raskt en del av «gjengen» på avdelingen. Han ble en følgesvenn som jeg som pleier egentlig fikk en omsorgsfølelse for umiddelbart. Denne følelsen fikk jeg fort oppleve at pasientene delte med meg. Det unaturlige ble naturlig. Roboten er lydløs og har en myk og vennlig fremtreden.

Pasientene var åpne og mottagelige for roboten. Noen observerte smilende, andre ønsket ta på, og noen pratet ivrig og gestikulerte med et tydelig kroppsspråk som viste glede og nysgjerrighet. Skjermen var tydelig å både se og høre på. Flere ganger oppstod det settinger hvor fysisk nærhet mellom klovn og pasient hadde vært naturlig og riktig:

«Jeg følte jeg gjennom min tilstedeværelse fikk tilfredsstilt dette behovet. I de riktige øyeblikkene fikk jeg tilnærme meg – jeg fikk lov til å klemme, holde rundt, stryke på og stå tett inntil.»

Prosjektleder

Vibeke Stølen

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Aktivisering og økt psykisk velvære i sykehjemmet
Organisasjon
Kirkens Bymisjon
Beløp Bevilget
Kr 432.000
Startdato
22.06.2021