Aktiviteter i Nabolagshuset Petersborg

Søknadssammendrag

Nabolagshuset Petersborg åpnet midt under koronapandemien i juni i år, dette er et etterlengtet møtested på Ensjø som er et område med massiv ekspansiv vekst av ny tilflyttede og boligutvikling. Målgruppen vår er barn og unge 0-18 år.

Vi har fått til mange fine aktiviteteter siden åpningen, dette har vi fått til gjennom og ha ungdommer i jobb her og engasjerte naboer. Vi ser det er behov for å være bedre rustet i en uforutsigbar tid, fortsette å kunne tilby ungdom arbeid her, fortsette å fylle huset og nærmiljøet med gode aktiviteter og tilbud samt øke engasjementet og frivilligheten her slik at husets bærekraft kan sikres for at husets levetid varer lenge.

Vi ønsker å forsterke, utvide og gjøre om på vår møteplass gjennom dette tiltaket, «Petersborg- NOW LIVE! skal sikre at vi kan tilby aktiviteter tilpasset situasjonen fortløpende enten fysisk, utendørs eller digitalt med en rustet stab som raskt kan tilpasse seg behovene som er. Vi ønsker at Nabolagshuset, Petersborg skal gå fra og ikke bare være en fysisk plattform. Men husets navn, konsept og tilbud skal være den sosiale plattformen hvor alle kan delta enten fysisk eller digitalt og føle seg som en del av et felleskap gjennom denne møteplassen.

Vi skal rekruttere og opplære unge til og bli endel av et «produksjonsteam» her på huset, slik at de skal kunne skape aktivitet hurtig og fortløpende tilpasset situasjonen fysisk og digitalt. Dette vil gi positive effekter utover i nærmiljøet såvel for de lokale ungdommer som er ansatt og barna de tilbyr aktiviteter for.

Målet med aktivitetene er å motvirke isolasjon og ensomhet for unge med ulik bakgrunn, gjennom å etablere et godt møtested i deres nærmiljø hvor vi er der sammen med dem, både fysiske og digitale.Tiltaket skal starte opp i januar 2021 og vare ut året.

Prosjektleder/forsker

Tonje Jørgensen

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Aktiviteter i Nabolagshuset Petersborg
Organisasjon
Kirkens Bymisjon
Beløp Bevilget
Kr 650.000
Startdato
23.11.2020