Aktiviteter og sosiale tiltak for å motvirke ensomhet og bedre helsen

Søknadssammendrag

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Aust-Agder og Telemark skal drive aktiviteter og sosiale tiltak for å motvirke ensomhet og bedre helsen. Bakgrunnen er den pågående Koronapandemien der vi har erfart at mindre aktivitet, isolasjon og ensomhet er krevende for mange i Kirkens Bymisjons fellesskap. Både unge og gamle, folk i alle aldre, er på forskjellige måter preget av situasjonen. Utfordringen med integrering av mennesker som ikke har vært så lenge i Norge, blir heller ikke mindre av en slik situasjon.

Målet med tiltakene er derfor å motvirke isolasjon og ensomhet for ulike mennesker i ulike aldre og med ulik bakgrunn. Vi har som mål å drive forskjellige tiltak for å nå flest mulig. Konkret skal vi drive møteplasser med måltidsfellesskap og sosialt samvær, verksteder, motivasjonssamlinger, informasjonsarbeid og treningsgrupper. Til jul vil vi skape julefeiringer som skal være åpne, og som har som mål å samle et mangfold av mennesker.

Tiltakene skal driftes fra september 2020 og ut 2021.

Vi håper at tiltakene skal bidra til at mennesker blir mindre ensomme og isolerte i en krevende tid. Videre håper vi at tiltakene kan ha overføringsverdi til andre steder, og at vi etter behov, og dersom vi har de nødvendige ressurser, kan drifte dette også etter utgangen av 2021.

Prosjektleder

Kolbjørn Gunnarson

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Aktiviteter og sosiale tiltak for å motvirke ensomhet og bedre helsen
Organisasjon
Kirkens Bymisjon
Beløp Bevilget
Kr 550.000
Startdato
18.08.2020