Aktivitetskoordinator

Søknadssammendrag

Bakgrunn
Kirkens Bymisjon i Drammen jobber strukturert med nettverk og ettervern for mennesker med utfordringer knyttet til rusavhengighet, psykisk helse, ensomhet, utenforskap og kriminalitet. Blant flere tiltak som arbeidstrening, ressursgrupper og møteplasser, tilbyr vi en rekke trenings- og fritidsaktiviteter på ettermiddager, kvelder, i helger og ferier. Disse aktivitetene er i stor grad driftet av frivillige som stiller opp i egen fritid.

I tider med koronautbrudd og strenge smittevernrestriksjoner har vi støtt på flere utfordringer knyttet til gjennomføringen av våre aktiviteter, herunder:

– Koordinering av samordnet informasjon om smittevernreglement til våre deltakere
– Restriksjoner med hensyn til antall deltakere på hvert arrangement
– Utfordringer knyttet til praktisk gjennomføring, herunder tilrettelegging av lokaler, transport av deltakere, etc.
– Etiske utfordringer knyttet til bruk av frivillige

Målsetting
Koordinering og gjennomføring av trenings- og fritidsaktiviteter på ettermiddager, kvelder og helger på en slik måte at alle våre deltakere får mulighet til å være med på tilpassede aktiviteter etter til enhver tid gjeldende smittevernrestriksjoner.

Målgruppe og deltakere
Deltakere i rusbehandling eller ettervern etter soning, utfordringer knyttet til psykisk sykdom og utenforskap.

Aktiviteter
– Ski, sykkel, løping og gåtreninger i mindre kohorter tilpasset deltakernes form og kondisjonsnivå.
– Ukentlige kafékvelder etter gjeldende smittevernregler
– Turer, utflukter og brukerinitierte kveld- og helgeaktiviteter
– Veiledning av frivillige og erfarne deltakere som fungerer som rollemodeller / likemenn
– Vedlikehold av samarbeid med idrettsklubber og foreninger

Tidsplan
Januar til desember 2021.

Forventet resultat
Deltakerne skal få god informasjon om til enhver tid gjeldende smittevernregler, og samtidig oppleve trygghet og tilhørighet til sine aktiviteter og nettverk.

Prosjektleder

Morten Lyngeng

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Aktivitetskoordinator
Organisasjon
Kirkens Bymisjon
Beløp Bevilget
Kr 700.000
Startdato
15.12.2020