Alle skal med!

Søknadssammendrag

Vi vil at eldre hjemmeboende skal ha møteplasser hvor de kan treffes innenfor trygge rammer. Flere tilbud er i stor grad begrenset; noen er stengt. Hittil har vi møtt denne utfordringen med å etablere flere møteplasser, men ser at det er behov for å gjøre disse mer tilgjengelig for målgruppen. Derfor skal vi jobbe målrettet med målgruppen, spesielt de som har størst behov for sosiale tilbud. Det skal vi gjøre gjennom systematisk markedsføring i kommunale tjenester som arbeider med målgruppen, samt ved å organisere et lavterskel transporttilbud tilknyttet egne møteplasser.

Det er utfordrende å markedsføre tilbud for eldre med koronapandemien gående. Et fåtall av målgruppen finnes på internett hvor mye av informasjon blir publisert. Målgruppen har som regel behov for informasjon i form av en løpeseddel eller et program. Å kunne samarbeide om markedsføring med Trondheim Kommune; aktivitetskoordinatorer, hjemmetjenesten, ergoterapitjenesten og fysioterapitjenesten er gull verdt. Dette er ansatte som vet hvem de sårbare eldre er og hvor de befinner seg. De har daglig kontakt med målgruppen, og kan derfor nå ut i mye større grad enn hva vi får til alene.

For målgruppen vil det uten tvil ha verdi å kunne få informasjon om eksisterende tilbud. Dette gjelder både spesielt for dem som har mistet sine vanlige tilbud, og for de som kanskje ikke vet at de har et tilbud å gå til. En gjentagende utfordring for målgruppen er å komme seg til og fra møteplasser. Undersøkelser gjennomført blant deltakere på lavterskeltilbud viser at transport er en avgjørende faktor for deltakelse. Terskelen kan være høy dersom kostnaden for å komme seg ut er større enn gevinsten. Ved å kunne tilby en transporttjeneste til våre møteplasser blir tilbudet mer tilgjengelig og muliggjør at flere i målgruppen kan delta på sosiale møteplasser.

Prosjektleder/forsker

Thomas Bakken

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Alle skal med!
Organisasjon
Kirkens Bymisjon
Beløp Bevilget
Kr 255.000
Startdato
04.12.2020