Ammehjelp til alle mødre

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Ammehjelpen driver mor-til-mor støtte for det meste via telefon og e-post

Ammehjelpen driver mor-til-mor støtte for det meste via telefon og e-post. Ammehjelpen får stadig henvendelser fra mødre og helsepersonell som etterlyser informasjon om amming på minoritetsspråk. Flere og flere skaffer seg kunnskap via internett, og www.ammehjelpen.no har stadig flere besøk av både mødre og helsepersonell. Derfor ønsket vi å lage en nettbrosjyre om amming som ble oversatt til ulike språk. Vårt overordnede mål er å hjelpe fremmedspråklige til å lykkes bedre med ammingen. Målsettingen med prosjektet er at så vel mødre som ammehjelpere og helsepersonell enkelt kan laste ned og skrive ut nettbrosjyren på det språket moren snakker. 

Prosjektet har blitt drevet av Ammehjelpen sentralt, men det er kjøpt tjenester fra tolkebyrå og privatpersoner for å oversette, og til teknisk tilrettelegging.

Vi valgte å skrive en helt ny brosjyre om amming, som var i samsvar med videosnuttene vi har på nettsiden om blant annet ulike ammestillinger, og Telefonhandbok for Ammespørsmål. Brosjyren er illustrert med tegninger som underbygger teksten. Vi har prioritert å oversette til minoritetsspråk. Følgende språk ble valgt: Arabisk, albansk, kurdisk, russisk, persisk, spansk, vietnamesisk, polsk, somalisk, fransk og islandsk. Sju av språkene ble oversatt av tolketjenesten i Grenland, mens 4 er oversatt av privatpersoner, kvinner med ammer erfaring. Prosjektet er tenkt utbygget med flere språk etter hvert.

De seks første språkene ble lagt ut til lanseringen av www.ammehjelpen.no sin nye nettside i oktober 2005 i anledning vårt landstreff i Ålesund. Der ble den presentert på en fagdag hvor også helsepersonell deltok. I 2006 vil vi spre informasjon om prosjektet i ulike tidsskrifter, på kongresser og ved direkte henvendelser til helsepersonell.

Prosjektleder/forsker

Anita Sjøblom Schrøder

Detaljer
Program
Forebygging (2004)
Prosjektnavn
Ammehjelp til alle mødre
Organisasjon
Ammehjelpen
Beløp Bevilget
2005: kr 65 000
Startdato
20.01.2005
Sluttdato
20.10.2005
Status
Avsluttet